Entré Malmö tilldelas Årets Skyltpris

Entré Malmö tilldelas Årets Skyltpris

Entré Malmö tilldelas Årets Skyltpris

2009 års skyltpris tilldelas helhetskonceptet för gallerian Entré Malmös skyltning. Priset, som arrangeras av Malmö stad, delades ut på Stadsbyggandets dag som i år avhölls på Malmö Konsthall.

I motiveringen uppmärksammas bland annat att ”Skylten har givits ett enkelt men modernt uttryck i skrivstil och har också givits en tydlig placering, en skylt i varje väderstreck och har samtidigt blivit en integrerad del av byggnaden. Befriande är också att beställaren varit så konsekvent i sin kommunikationsstrategi att inte komplettera entréskylten med annan reklam” och att ”Skyltkonceptet för gallerian är smakfullt, enkelt, modernt, tydligt och passar väl in i en modern galleria”.

Skyltarna har tillverkats av Accus Ljusreklam.

Dragörkajen

Dragörkajen

Dragörkajen

De parallella uppdragen för Dragörkajen är klara. Bedömningsgruppen förordar att FOJAB anlitas för att ytterligare utveckla sitt förslag i samarbete med Malmö stad och byggherrarna.

Swedbank Stadion fick Stålbyggnadspriset

Swedbank Stadion fick Stålbyggnadspriset

Swedbank Stadion fick Stålbyggnadspriset

BERGS arkitekter och FOJAB arkitekter är en av vinnarna till det europeiska stålbyggnadspriset för Swedbank Stadion.

Stålbyggnadsinstitutet (SBI) delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Juryn har beslutat att tilldela Swedbank Stadion i Malmö, Stålbyggnadspriset 2009.

Byggherre: Arenabolaget Nya Malmö Stadion
Arkitekt: Berg Arkitektkontor / FOJAB arkitekter
Stålkonstruktör: Sweco Structures / Ruukki Construction
Stålentreprenör: Ruukki Construction

I juryns motivering uppmärksammas, bland annat, den karaktäristiska stålkonstruktionen samt hur uttrycksfull och dynamisk byggnaden ter sig i omgivningen. Priset delades ut i samband med Stålbyggnadsinstitutets Temaseminarie den 7 maj.

Swedbank Stadion

Årets solcellsanläggning

Årets solcellsanläggning

Årets solcellsanläggning

SolEl-programmets pris till årets solcellsanläggning, ritad av FOJAB Arkitekter, tilldelades Akademiska Hus för anläggningen på Ekologihuset i Lund.

Den uppmärksammades för sin genomtänkta utformning och för att den visar att solceller kan användas på många olika sätt. Priset delades ut av Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger på Energitinget i Stockholm på onsdagen den 11 mars 2009.

Pottholmen och WTC i Karlskrona

Pottholmen och WTC i Karlskrona

Pottholmen och WTC i Karlskrona

FOJAB deltar i arbete med omvandling av Pottholmen och World Trade Center i Karlskrona.

Kommunen och byggbolaget Kärnhem har inbjudit tre arkitektkontor att skissa på Pottholmens framtida gestaltning, varav FOJAB arkitekter är ett.

Uppdraget innebär bland annat att planera för ett nytt stationsområde med resecentrum, ca 200 nya bostäder och 20 000 kvm handel och kommersiella ytor.

Planerad byggstart är 2010-11.

Stadsbildspris 2008

Stadsbildspris 2008

Stadsbildspris 2008

FOJAB arkitekter genom Greger Dahlström har belönats med Vellinge kommuns stadsbildspris 2008 för Brf Opus 2 i Ljunghusen.

Juryns motivering:
”Bebyggelsen som helhet skapar ett harmoniskt sammanhang mellan naturen och havet i norr och den bebyggda miljön i och omkring området. Byggnaderna har i sin tur genom sina fint gestaltade volymer och medvetna riktningar på ett förtjänstfullt sätt inordnats i landskapet. Genom grundläggningen på plintar, som gör att byggnaderna tycks ”flyta” över de fuktiga våtmarkerna, förstärks närheten till havet ytterligare.

Materialval och färgsättning bygger på en nordisk träbyggnadstradition. Här finns träpaneler i olika riktningar och dimensioner och välstuderade detaljer som ger kontraster i formspråk och material.

Planlösningen i lägenheterna är enkel och rationell samtidigt som den ger härliga rumsupplevelser med fönster i flera väderstreck. Inredningsdetaljerna är elegant utförda.”

Medverkande: Greger Dahlström, Lena Ekenberg, Kerstin Hedvall, Lennart Johnsson.

Kv. Sofiero, Hörby

Kv. Sofiero, Hörby

Kv. Sofiero, Hörby

Vinnande förslag i parallellt uppdrag. 40 lägenheter i centrala Hörby.

Malmö fotbollstadion

Malmö fotbollstadion

Malmö fotbollstadion

Arbete med Malmö fotbollstadion pågår och invigning är planerad till ht 2009.