Lunds nation

Lunds nation

Lunds nation

Lunds Nation köper Landsarkivet i Lund för att bygga nya studentbostäder. Projektet består av både ombyggnad och nybyggnad och omfattar ca 100 bostäder. När Landsarkivet flyttar ut 2012 kommer lokalerna byggas om till lägenheter, samtidigt som en ny byggnad byggs på gården.

– Förändringen från arkiv till studentbostäder symboliserar vår tids kunskapssamhälle: fler och fler väljer att studera och informationsflödet är så stort att arkiven inte får plats i sina gamla lokaler, säger Kjell Adamsson från FOJAB arkitekter.

FOJAB arkitekter har sedan 2002 arbetat tillsammans med Lunds Nation för att bygga fler studentbostäder. Ett tiotal platser har undersökts varav vissa fortsatt är aktuella. Universitetets rektor Per Eriksson och stadsbyggnadsdirektören Inga Hallén är båda positiva till projektet.

Inflyttning beräknas till 2014.

Glasprisets hedersomnämnande

Glasprisets hedersomnämnande

Glasprisets hedersomnämnande

Malmö Entré fick hedersomnämnande i Glaspriset 2010.

Ur juryns motivering:

”En ny shoppinggalleria vid infarten till Malmö har gestaltats på ett enkelt men innovativt sätt. Stående u-profilglas i längder upp till 3,9 meter och med ledade punktfästen kontrasterar mot genomsiktliga glasytor och täta partier. Byggnadens uttryck refererar till holländsk glasarkitektur och har inspirerats av Malmös ambitiösa urbana belysningsprogram. Byggnadens olika glasskikt kombinerat med en föränderlig belysning, vänder sig till förbipasserande trafikanter och berikar på ett elegant sätt en torftig trafikled.”

Kv Flickskolan

Kv Flickskolan

Första pris Europan 10 – Lerum

Första pris Europan 10 – Lerum

Första pris Europan 10 – Lerum

Marco Pusterla på FOJAB arkitekter i samarbete med Jesús Mateo (Zero architects) har vunnit första pris i Europan tävlingen i Lerum.

(Europan är en internationell tävling för arkitekter under 40 år).

http://www.europan.se
http://lerum-europan.blogspot.com

Vi har flyttat samman!

Vi har flyttat samman!

Vi har flyttat samman!

Ny adress: Hallenborgs Gata 1A, 211 19 Malmö.
Nytt växelnummer: +46 (0)40 – 27 98 00.

Första spadtaget för Autoropa

Första spadtaget för Autoropa

Första spadtaget för Autoropa

Den 19 november togs det första spadtaget till det som kommer att bli en 8200 kvm stor fullserviceanläggning för Ferrari, Maserati och Land Rover ägare, och för alla bilälskare.

Första spadtaget för Bara Multihall

Första spadtaget för Bara Multihall

Första spadtaget för Bara Multihall

Nu är första spadtaget avklarat och arbetet med multihallen i Bara kan sätta igång!

Peab:s VD Mats Paulsson och kommunstyrelsens ordförande Gunilla Nordgren (M) satte spadarna i marken i förmiddags.

Överdäckning E22

Överdäckning E22

Överdäckning E22

Genom att brygga över motorvägen och den barriär som denna utgör skapas förutsättningar att läka samman stadens östra delar med centrala Lund. Det är mindre än 2 km från E22 in till centrum och därför ett mycket attraktivt läge för både bostäder och kontor.

Genom överdäckningen frigörs cirka 250 000 m2 exploaterbar mark. Detta utgör ett väsentligt bidrag när Lund, enligt den nya översiktsplanen, ska växa med 16 000 nya bostäder i centralorten utan att ta värdefull odlingsmark i anspråk.

Den södra halvan av det aktuella området lämpar sig för bostäder och på så sätt knyter man samman redan existerande bostadsområden. På den norra halvan skapas förutsättningar för Ideon att expandera och möta Brunnshögs verksamhetsområde. Sölvegatan, som idag dyker under motorvägen, kan förtätas och korsa den nedgrävda motorvägen utan nivåskillnader. Detta förenklar även för den spårbundna trafik som planeras på lundalänken.

Entré Malmö tilldelas Årets Skyltpris

Entré Malmö tilldelas Årets Skyltpris

Entré Malmö tilldelas Årets Skyltpris

2009 års skyltpris tilldelas helhetskonceptet för gallerian Entré Malmös skyltning. Priset, som arrangeras av Malmö stad, delades ut på Stadsbyggandets dag som i år avhölls på Malmö Konsthall.

I motiveringen uppmärksammas bland annat att ”Skylten har givits ett enkelt men modernt uttryck i skrivstil och har också givits en tydlig placering, en skylt i varje väderstreck och har samtidigt blivit en integrerad del av byggnaden. Befriande är också att beställaren varit så konsekvent i sin kommunikationsstrategi att inte komplettera entréskylten med annan reklam” och att ”Skyltkonceptet för gallerian är smakfullt, enkelt, modernt, tydligt och passar väl in i en modern galleria”.

Skyltarna har tillverkats av Accus Ljusreklam.

Dragörkajen

Dragörkajen

Dragörkajen

De parallella uppdragen för Dragörkajen är klara. Bedömningsgruppen förordar att FOJAB anlitas för att ytterligare utveckla sitt förslag i samarbete med Malmö stad och byggherrarna.

Swedbank Stadion fick Stålbyggnadspriset

Swedbank Stadion fick Stålbyggnadspriset

Swedbank Stadion fick Stålbyggnadspriset

BERGS arkitekter och FOJAB arkitekter är en av vinnarna till det europeiska stålbyggnadspriset för Swedbank Stadion.

Stålbyggnadsinstitutet (SBI) delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Juryn har beslutat att tilldela Swedbank Stadion i Malmö, Stålbyggnadspriset 2009.

Byggherre: Arenabolaget Nya Malmö Stadion
Arkitekt: Berg Arkitektkontor / FOJAB arkitekter
Stålkonstruktör: Sweco Structures / Ruukki Construction
Stålentreprenör: Ruukki Construction

I juryns motivering uppmärksammas, bland annat, den karaktäristiska stålkonstruktionen samt hur uttrycksfull och dynamisk byggnaden ter sig i omgivningen. Priset delades ut i samband med Stålbyggnadsinstitutets Temaseminarie den 7 maj.

Swedbank Stadion

Årets solcellsanläggning

Årets solcellsanläggning

Årets solcellsanläggning

SolEl-programmets pris till årets solcellsanläggning, ritad av FOJAB Arkitekter, tilldelades Akademiska Hus för anläggningen på Ekologihuset i Lund.

Den uppmärksammades för sin genomtänkta utformning och för att den visar att solceller kan användas på många olika sätt. Priset delades ut av Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger på Energitinget i Stockholm på onsdagen den 11 mars 2009.

Pottholmen och WTC i Karlskrona

Pottholmen och WTC i Karlskrona

Pottholmen och WTC i Karlskrona

FOJAB deltar i arbete med omvandling av Pottholmen och World Trade Center i Karlskrona.

Kommunen och byggbolaget Kärnhem har inbjudit tre arkitektkontor att skissa på Pottholmens framtida gestaltning, varav FOJAB arkitekter är ett.

Uppdraget innebär bland annat att planera för ett nytt stationsområde med resecentrum, ca 200 nya bostäder och 20 000 kvm handel och kommersiella ytor.

Planerad byggstart är 2010-11.

Stadsbildspris 2008

Stadsbildspris 2008

Stadsbildspris 2008

FOJAB arkitekter genom Greger Dahlström har belönats med Vellinge kommuns stadsbildspris 2008 för Brf Opus 2 i Ljunghusen.

Juryns motivering:
”Bebyggelsen som helhet skapar ett harmoniskt sammanhang mellan naturen och havet i norr och den bebyggda miljön i och omkring området. Byggnaderna har i sin tur genom sina fint gestaltade volymer och medvetna riktningar på ett förtjänstfullt sätt inordnats i landskapet. Genom grundläggningen på plintar, som gör att byggnaderna tycks ”flyta” över de fuktiga våtmarkerna, förstärks närheten till havet ytterligare.

Materialval och färgsättning bygger på en nordisk träbyggnadstradition. Här finns träpaneler i olika riktningar och dimensioner och välstuderade detaljer som ger kontraster i formspråk och material.

Planlösningen i lägenheterna är enkel och rationell samtidigt som den ger härliga rumsupplevelser med fönster i flera väderstreck. Inredningsdetaljerna är elegant utförda.”

Medverkande: Greger Dahlström, Lena Ekenberg, Kerstin Hedvall, Lennart Johnsson.

Kv. Sofiero, Hörby

Kv. Sofiero, Hörby

Kv. Sofiero, Hörby

Vinnande förslag i parallellt uppdrag. 40 lägenheter i centrala Hörby.

Malmö fotbollstadion

Malmö fotbollstadion

Malmö fotbollstadion

Arbete med Malmö fotbollstadion pågår och invigning är planerad till ht 2009.