FOJAB:s arkitekter prisbelönta

Arkitekterna Cecilia Pering, Hans Ödman och Claudia Meirama (postumt) på FOJAB arkitekter har tilldelats Lunds Stadsbyggnadspris 2010 för kontorshuset Västerport i kvarteret Spettet i Lund.

– Läget i kvarteret Spettet, granne med Lunds polishus, bar på utmaningar, bland annat genom att bebyggelsen i kvarteret är av varierande slag och skala. Det var ett intressant projekt att vara med och utveckla och det känns väldigt roligt att det har uppmärksammats, säger Cecilia Pering, arkitekt på FOJAB och pristagare.

Priset överlämnades vid en ceremoni i Stadshallen den 16:e december med följande motivering:

”Lunds stadsbyggnadspris 2010 tilldelas arkitekterna Hans Ödman, Cecilia Pering och Claudia Meirama – FOJAB Arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun genom nybyggnaden av ett kontorshus i kvarteret Spettet invid polishuset. Claudia tilldelas priset postumt.

Arkitekterna har gestaltat en byggnad vars genomarbetade volymer, lågmälda form och vackra detaljer samspelar väl med omkringliggande byggnader medan den vita färgen skapar en intressant kontrast till omgivningen. Tillsammans med näraliggande bebyggelse bildar byggnaden ett vackert stadsrum samtidigt som den utgör en tilltalande vy för den som färdas västerut från Västra stationen.”

Lunds stadsbyggnadspris tilldelas byggnader som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till stadsbildens utveckling. Prissumman är på 30 000 kr. Priset har delats ut sedan 1990 då det skänktes till kommunen av LKF i samband med stadens tusenårsfirande. 18 gånger har det delats ut och det är fjärde gången som arkitekter på FOJAB fått ta emot priset.