För oss handlar byggnadsvård om att omforma det redan byggda för samtidens krav, önskemål och värderingar. Det är i lika hög grad en bevarande- som utvecklingsfråga.

Vi ser på arkitektur och byggnadsvård som en process, en ständigt pågående transformation där tradition och innovation vävs samman. Vi strävar efter att lösa komplexa problem med ingrepp som grundar sig i platsens förutsättningar och restaureringsideologiska ställningstaganden, och i nära dialog med alla inblandade.

Vi skapar kulturmiljöer som är inkluderande, stimulerande och tillgängliga, och som inte belastar våra gemensamma resurser mer än nödvändigt. Byggnadsvårdens hållbarhetsarbete handlar om att bevara och restaurera, intensifiera och optimera, minimera spill vid renoveringar och att använda hantverksmässiga, väl beprövade material av hög kvalitet.

Vi som arbetar med byggnadsvård på FOJAB är byggnads-, landskaps- och inredningsarkitekter inriktade mot kvalificerad ombyggnad, och med lång erfarenhet av arbete i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vårt fokusområde är byggnader och miljöer som klassas som kulturhistoriskt värdefulla med stöd i KML och PBL. Vi arbetar med hus i alla åldrar och stilar, och med uppdrag i alla skalor. Utöver arkitektuppdragen har vi har stor vana av rollerna som generalkonsult och certifierad sakkunnig avseende kulturvärden.