Torsgatan 26

Torsgatan 26

Torsgatan 26

Fastigheten Sabbatsberg 24, ursprungligen uppförd 1906 som administrations- och verkstadsbyggnad för Gasverket, senare Stockholm Vatten, ritades av arkitekt Ferdinand Boberg.

Byggnaden byggs om och utvecklas till en modern kontorsprodukt. Även nya volymer tillförs på fastigheten i ett nytt planärende för att skapa ett nytt attraktivt kvarter med en blandning av verksamheter.

FOJAB har varit med i förvärvsprocessen och arbetar bland annat med konceptarbete, program- och systemhandlingar samt hyresgästskisser.

Fastigheten innehåller blandade verksamheter som grupperar sig runt flera publika innergårdar. Programmering av bottenvåningar och innergårdar bidrar till att göra Torsgatan mer attraktiv.

Torsgatan 26 blir en helt ny plats i Stockholm, en destination med internationell attraktionskraft.

Fakta

Projektnamn
Torsgatan 26

Beställare
Castellum

Plats
Stockholm

Omfattning
12 000 m²

Status
Pågående

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Tove Forsblom
Arkitekt MSA, Konstnär MFA

Anna Belfrage
Arkitekt SAR/MSA

Sanna Westin
Arkitekt MSA

Soheil Vahed Rad
Byggnadsingenjör

Linnéa Westberg
Arkitektpraktikant

Sofia Carlberg
Arkitekt