Torsgatan 26

Torsgatan 26

Torsgatan 26

Castellum har förvärvat fastigheten Sabbatsberg 24, ursprungligen uppförd 1906 som administrations- och verkstadsbyggnad för Gasverket, senare Stockholm Vatten. Ursprungsarkitekt är Ferdinand Boberg.

Avsikten är att bygga om och utveckla byggnaden till en modern kontorsprodukt samt att tillföra nya volymer på fastigheten i ett nytt planärende. Målet är att skapa ett nytt attraktivt kvarter med en blandning av verksamheter.

FOJAB arkitekter har varit med i förvärvsprocessen och arbetar nu vidare med konceptarbete, program- och systemhandlingar, hyresegästskisser mm.

Fastigheten kan komma att innehålla kontor, hotell, verksamheter, restaurang-/er, bostäder och kommersiella lokaler som grupperar sig runt flera publika innergårdar. Programmering av bottenvåningar och innergårdar skall bidra till att göra Torsgatan mer attraktiv.

Visionen är att Torsgatan 26 skall bli en helt ny plats i Stockholm, en destination med internationell attraktionskraft.

Fakta

Projektnamn
Torsgatan 26

Beställare
Castellum

Plats
Stockholm

Omfattning
12.000 m²

Status
Pågående

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Handläggande arkitekt
Tove Forsblom
Arkitekt MSA, Konstnär MFA

Anna Belfrage
Arkitekt SAR/MSA

Sanna Westin
Arkitekt MSA (föräldraledig)

Soheil Vahed Rad
Byggnadsingenjör

Linnéa Westberg
Arkitektpraktikant

Sofia Carlberg
Arkitekt