Idrott och rörelse spelar en viktig roll för många människor, både som träningsform och underhållning. Vi vill skapa den bästa möjliga upplevelsen och miljöer som bidrar till en god och jämlik folkhälsa.

Vi skapar fungerande och attraktiva platser för idrottare, för klubbar och arrangörer, för publik, servicepersonal och kringverksamheter. Vi utvecklar såväl idrottshallar för skol- och fritidsidrott som storskaliga sportarenor med hög komplexitet av publikflöden, matlogistik, säkerhet och teknik. Vi arbetar också med att underlätta för rörelse i stadsmiljön, locka fler att vara fysiskt aktiva i vardagen och integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.

Hallar, arenor och utemiljöer för fysisk aktivitet ska gestaltas väl och bidra till stadslivet både till vardags och vid evenemang. De är viktiga mötesplatser och nav i staden som kan generera underlag för verksamheter som friskvård, gym och rehab, restauranger, hotell och bostäder. De ska också vara utformade för att möta olika behov och nivåer – från elitidrottaren till den ovana motionären.