Vi skapar invändiga miljöer som håller över tid, som gärna innehåller något extra och som visar på omtanke om människor och miljö.

Vi lägger stor vikt vid att tillföra värden som sinnlighet och trivsel – det som skapar miljöer som för oss samman. Människan mår bra av att vistas i vackra miljöer!

I en snabbt föränderlig värld ser vi ett ökat behov att ställa om befintliga lokaler. I dessa byggnader hamnar det invändiga perspektivet i fokus. Vad finns det för möjligheter här, vad ska miljön användas till? Vi hittar de smarta planlösningarna som inte kräver en stor ombyggnad. Vi utreder och fördelar om ytor så att de passar för ett förändrat arbetssätt. Vi bedömer om material, ytskikt och fast inredning kan leva vidare i en ombyggnad. Vi avgör om möbler är värda att återanvända eller återbruka.

Kontor, arbetsplatser och nya arbetssätt har under många år drivit mycket av utvecklingen av inredningsarkitekturen, och kommer säkert fortsatt att spela en framträdande roll. Men vi ser också att hybridarbete, boende och förändrade livsstilar ger oss nya förutsättningar att arbeta med. Med en åldrande befolkning och eftersatta vård- och skolmiljöer ser vi även ett enormt förbättringsbehov av både byggnader och interiörer.