Dungen

Dungen

Dungen

Dungen är ett kontorshus i direkt anslutning till Hyllie station. Byggnaden är klassad enligt miljöbyggnad Guld, vilket har varit en viktig utgångspunkt för byggnadens uttryck och formspråk. Trädplanteringar inomhus knyter an till den trädgård som tidigare fanns på platsen. FOJAB har ritat och planerat såväl byggnad som inredning.

Kvarteret är utformat med sex våningar ovan mark och två nedgrävda parkeringsplan under mark. Byggnaden genomsyras av hållbara och tåliga material som ska åldras vackert. Kontorshuset Dungens gestaltning består av tre huvuddelar; Atriet, sockeln och fasaderna.

Atriet – ett varmt inre
Det upphöjda atriet är husets hjärta. Atriets ljusa och varma träkänsla välkomnar hyresgäster och besökare samt utgör byggnadens entré och naturliga mötesplats. Kvartersnamnet Dungen manifesteras av en trädplantering vid huvudentrén där man rör sig upp längs trädstammarna mot atriet och lövverket. Grönskan och träkänslan är återkommande inslag i byggnadens inre miljö. Ett generöst takljus ger dagsljus till de kontorsdelar som vänder sig in mot atriet.

Sockeln – bygger staden
Där byggnaden möter marken tåls materialen och detaljeringen att komma nära. I Dungen har sockelvåningen klätts med mörkt tegel som detaljerats med rullskift och mönstermurning. Sockeln håller samman byggnaden och ger en stadsmässig tyngd. Butikslokaler och centrumfunktioner aktiverar stadsrummet och bidrar till att göra området kring Hyllie stationstorg till en levande plats.

Fasaderna – smart geometri
Fasaderna har två olika uttryck. Mer slutet mot söder och mer öppet mot norr. Den östra fasadens karaktärsfulla veckning ger liv och komposition till byggnaden med sitt skuggspel, samtidigt som den hjälper att möta kraven för miljöbyggnad guld. Den unika geometrin stärks av tydlig materialhantering, ett omslutande material i ljus kulör och våningshöga fönsterpartier.

FOJAB har ansvarat för hela inredningsuppdraget, vilket har skett i nära samarbete med kunden. Två kontorsplan är inredda för aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Utmärkelse:
Stadsbyggnadspriset i Malmö 2019

Fakta

Projektnamn
Dungen

Beställare
Wihlborgs

Plats
Malmö

Omfattning
15 000 m² BTA

Status
Färdigställt, 2019

Kontaktperson
Anders Eriksson Modin
anders.eriksson@​fojab.se
+46 703 - 08 23 96

Projektgrupp

Anders Eriksson Modin
Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef

Behrooz Taleb
Arkitekt SAR/MSA

Filip Loguin Hjärne
Arkitekt MSA/MAA

Maria Listrup
Arkitekt SAR/MSA

Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Utvecklingschef

Sara Ericsson
Arkitekt SAR/MSA

Lars Nilsson
Arkitekt

Lisa Mannheimer
Arkitekt SIR/MSA

Mårten Fridberg
Byggnadsingenjör, BIM-ansvarig

Åsa Jönsson
Arkitekt SIR/MSA

Markus Linderoth, Dancing Cameras
Fotograf