Att gestalta medborgarnas gemensamma rum kommer med ett speciellt ansvar. Vi skapar välkomnande platser med en tydlig identitet och en arkitektur som berör.

I publika byggnader som medborgarhus, bibliotek och rättsbyggnader ska alla känna sig välkomna, vem man än är. En trygg plats där man blir bemött med respekt. Vi menar att goda miljöer och upplevelserik arkitektur är en demokratisk rättighet. Och att god arkitektur i sin tur bidrar till det demokratiska samhället.

Med den fysiskt byggda miljön kan vi påverka såväl människors liv som samhällsutvecklingen. Byggnader skapar förutsättningar för interaktion mellan människor, de möjliggör aktivitet och engagemang, de kan stärka demokratin, mångfalden och jämlikheten.

Offentliga byggnader, med sitt avancerade innehåll och stora krav på säkerhet, är utmanande i sin komplexitet. Byggnaderna ligger ofta på strategiska lägen i staden och blir målpunkter för medborgare och besökare att orientera sig kring. De ska berika platsen och ge den en identitet, vara ett varumärke för staden. Ambitionsnivån för utformningen är hög och vi lägger stor vikt vid att kärnidéerna ska genomsyra gestaltningen in i minsta detalj.