Göta Hovrätt och kammarrätten

Göta Hovrätt och kammarrätten

Göta Hovrätt och kammarrätten

En domstolsbyggnad med stark karaktär och värdighet som tar tillvara läget och stadsrummet vid Munksjön.

Efter ett parallellt uppdrag valde Castellum i samarbete med Domstolsverket att gå vidare med FOJABs förslag för de nya domstolsbyggnaderna i Jönköping för Göta Hovrätt och kammarrätten. En enig jury lyfte fram den starka arkitektoniska gestaltningen och kvaliteterna i stadsrummet.

FOJAB har stor erfarenhet av att arbeta med domstolsbyggnader och de speciella funktionskrav som är kopplade till den här typen av projekt. Det, i kombination med en stark formidé, har banat vägen för en domstolsbyggnad av hög kvalitet.

Den nya hovrättsbyggnaden inordnar sig i den befintliga strukturen och binder ihop bebyggelsen längs Munksjöns västra strand. Byggnadsvolymen byggs upp med olika skalor i relation till sitt sammanhang och den omgivande stadsmiljön.

Byggnaden dras tillbaka från tomtgränsen vilket skapar ytor för allmänheten att vistas och röra sig vid den nya hovrätten. Stadsrummen aktiveras också genom fördelning av flera olika entréer runt byggnaden, vilket skapar liv och rörelse.

Fasaden utformas med ljust sandfärgade vertikala och horisontella element. De vertikala elementen begränsar den direkta solinstrålningen och förstärker byggnadens gestaltning. Byggnaden har särskilt utformats med tanke på dagsljustillgång och de högt ställda miljöambitionerna. Byggnaden utformas för att uppfylla krav enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld.

Fakta

Projektnamn
Göta Hovrätt och kammarrätten

Beställare
Castellum

Plats
Jönköping

Omfattning
8 650 m²

Status
Färdigställt 2023

Kontaktperson
Kjell Adamsson
kjell.adamsson@​fojab.se
+46 708 - 83 80 82

Projektgrupp

Kjell Adamsson
Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Stefan Johansson
Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

Jonas Ruthblad
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef