Det mest hållbara huset är det redan byggda – men används huset på rätt sätt?

Samhället är i ständig utveckling. Vi blir fler, vanor ändras, krav och önskemål skiftar. Det innebär att behoven av lokaler och byggnader också förändras över tid. För oss på FOJAB är inte den givna lösningen att bygga nytt. Vårt uppdrag som arkitekter handlar lika mycket om att vara rådgivare för att anpassa befintlig bebyggelse efter nya behov. Vi analyserar förutsättningar, identifierar värden och utvecklar potentialen i det som redan finns.

Vi erbjuder en bred kompetens och god lokal- och marknadskännedom. Vi arbetar alltid i nära dialog och med kunskap och omsorg om kundens affär. Tillsammans hittar vi möjligheterna att ta nuvarande fastighetsbestånd med in i framtiden. För transformation innebär samtidigt en möjlighet att uppgradera med ny teknik, förbättra inomhusmiljön och sänka klimatavtrycket i drift.

Vi vill leva som vi lär och våra egna kontor i Stockholm, Malmö och Helsingborg har tidigare varit cykelfabrik, trikåfabrik respektive privatbostad. I Göteborg huserar vi i Hasselblads gamla kamerafabrik. Välkomna in och se på plats hur vi arbetar med transformation!