FOJAB bakom Norrgavels nya utseende

Efter en stor ombyggnation slås nu dörrarna upp till Norrgavels butik i ett kulturmärkt hus på Birger Jarlsgatan i Stockholm. FOJABs arkitekter har i nära samarbete med Norrgavels grundare och formgivare Nirvan Richter mejslat fram lösningar som är på samma gång samtida och en återgång till originaluttrycket.

Byggnaden från 1911 är ritad av arkitekten Carl Bergsten, som också står bakom Liljevalchs konsthall. Formspråket är tungt nationalromantiskt men samtidigt med en viss lekfullhet och med flera okonventionella grepp. Byggnaden bedöms vara särskilt värdefull och bevaransvärd.

Huset byggdes som en teater men med baktanken att det skulle kunna omvandlas till ett varuhus. Det dröjde emellertid. 1938 blev huset biograf och 1985 flyttade rockklubben Gino in. Under några år på 1990-talet huserade ett kontor här innan Norrgavel övertog lokalerna för tjugofem år sedan. Åtskilliga förändringar har gjorts både interiört och exteriört under årens lopp, men det är det först nu som byggnaden på riktigt anpassas för butiksverksamhet.

FOJAB har haft en central roll i transformationen, med uppdrag från två håll. Som arkitekt åt fastighetsägaren Humlegården har man bevakat fastighetens värden i ett långsiktigt perspektiv. Som arkitekt åt Norrgavel har man utifrån Nirvan Richters visioner utarbetat förslag på hur butikslokalen ska kunna användas effektivare och med sitt interiöra uttryck spegla Norrgavels varumärke.

– Samarbetet med FOJAB började redan med vår butik i Malmö. Det har varit oerhört befriande att ha en samtalspartner att bolla idéer med, säger Nirvan Richter som också är arkitekt. FOJABs arkitekter var mycket djärvare än jag och föreslog lösningar som jag själv aldrig hade vågat, både i Malmö och Stockholm. Det har varit väldigt lyckosamt!

Interiört har ytor frigjorts och tillgängligheten blivit bättre samtidigt som linjerna blivit renare. En ny bjälklagsöppning i lokalens atrium och en tidigare utomhustrappa har nu blivit en del av butiksvarvet. Lokalen känns samtida och modern men i samklang med Carl Bergstens intentioner.

– Att transformera äldre byggnader handlar mycket om att förstå och inspireras av originalarkitekten och originalverkets intention. Med kulturmiljön som klangbotten har vi optimerat flöden, stramat åt materialpaletten och skapat en ny butiksupplevelse, säger Ylva Åborg, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

Exteriört har byggnaden i samråd med byggnadsantikvarie fått tillbaka sin ursprungliga gestaltning i material och färgsättning. Fasadens stora fönster har återställts, entrén har flyttats och utsmyckningar har restaurerats.

– Detta är ett hus som sedan starten har bidragit till Stockholms gatuliv med livfullhet och mänskliga möten. Den karaktären har vi nu förstärkt med de stora glaspartierna och en bättre transparens mellan ute och inne. Jag hoppas att många vill komma förbi och titta, för det här är mer än en butiksupplevelse, det är också en arkitekturupplevelse, säger Robin Larsson, handläggande arkitekt på FOJAB.