Vi är FOJAB.

För oss är arkitektur en möjlighet till förändring och en positiv kraft i omställningen till ett hållbart samhälle.

FOJAB är ett av Sveriges ledande arkitektkontor. Vårt huvudkontor ligger på Möllevången i Malmö och vi finns också i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Vi är omkring 150 kollegor med olika kompetenser, erfarenheter och personligheter som tillsammans utvecklar arkitekturen och varandra.

Hos oss bejakar vi individen, men förstår att det är kollektivet som skapar underverk. Vi vet att olika perspektiv behövs, vi hjälps åt och ställer upp för varandra. Vi är måna om att alla trivs. Vi är det stora kontoret som känns som det lilla.

Kontoret startade i Lund 1971 av arkitekterna Keith Foster och Mats Jacobsson, drivna av ett genuint intresse för arkitekturens kraft att förändra samhället och människors villkor. Det är en inställning som präglar vårt arbete fortfarande.

 

Idag är företaget medarbetarägt, företaget har vuxit och vi arbetar med alla skeden och i alla skalor – alltid med fokus på att med arkitekturens hjälp driva på utvecklingen av ett hållbart samhälle för människa, djur och natur.

För oss är det nyfikenhet, kreativitet, förtroende och relationer som skapar förutsättningar för verklig utveckling. För att hitta nya lösningar på komplexa problem samarbetar vi gärna med akademi, näringsliv, organisationer och nätverk. För vi vet att tillsammans når vi längre.

Utmärkelser i urval