Axis Grenden

Axis Grenden

Axis Grenden

Axis nya kontor är beläget på Ideon-området utanför Lund, en forskningsby som just nu genomgår en spännande utveckling. På uppdrag av Axis Communication har FOJAB ritat kvarteret som blir arbetsplats för 1300 personer.  Byggnaden har en stark identitet och karaktär och är utformad efter företagets behov och önskemål. Kvarteret blir en ny spännande mötesplats där ett hållbart arbetsliv står i centrum.

Axis nya kontor i Lund består av en sammanhängande byggnad som är uppdelad i flera byggnadskroppar i varierande höjd som samspelar med varandra. Huvudentrén är placerad i kvarterets hörn som vänder sig mot Ideonområdet och innanför öppnar sig ett stort, ljust gemensamt entrétorg med plats för utställningar, möten och mingel. En generös trappa leder till Axis restaurang och vidare upp till den gemensamma, gröna innergården. Högst upp finns, som kronan på verket, en skylounge och en väl tilltagen takterrass med 360 graders utsikt över det skånska landskapet.

Utsidan av fasaden är gestaltad utifrån att klara hållbarhetskrav och ska samtidigt ge området ett nytt ansikte utåt. Fasaden består av en tung naturstensklädd bas med lätta glasfasader med vita, vinklade lameller ovanpå. Det skapar ett komplext formspråk som ger huset olika uttryck när man passerar. Gestaltningen av de samspelta husvolymerna skapar ljudbarriärer och fantastiska utemiljöer.

Väl inne i byggnaden möts besökare och anställda av ljuset, som är ett återkommande tema, samtidigt som naturliga material som kalksten och trä ger en varm och ombonad känsla. Kontoret är utformat med stor omsorg om detaljerna och ytorna är skräddarsydda efter Axis behov med både traditionella cellkontor och öppna kontorslandskap med rejält ljusinsläpp. Kontoret är utformat med ett flertal olika rumsligheter för att passa olika sorters möten och skapa förutsättningar för kreativitet och innovation – viktiga kärnvärden i Axis företagskultur.

Kvarteret ingår i stadsbyggnadskontorets målsättning att omvandla foskningsbyn Ideon Science Park i Lund till en stad med tydliga kvarter och soliga mötesplatser för alla som arbetar, forskar eller besöker Ideon.

Arbetsmiljön är gestaltad med ett hållbart arbetsliv i fokus och möjligheter till ett hållbart resande har också varit en viktig förutsättning. Varje anställd får sin egen Axis-cykel, som kan cyklas rakt ner i ett garage med dusch- och omklädningsrum, samt ett gym med glastak som förbinder gymmet med de gemensamma ytorna ovanför.

Byggnaden antar en utmaning i framtidens stad och stadsplanering där en plats utmed trafikleder nu har förvandlats till ett nytt landmärke i Lund och hem för många anställda. Placeringen av huset i en svår urban miljö med trafikleder runtomkring var en utmaning som har lösts med många takterrasser och en skyddad innergård som möjliggör möten även utanför huset.

Utmärkelse:
Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2021
Sveriges snyggaste kontor 2020

Fakta

Projektnamn
Axis Grenden

Beställare
Axis

Plats
Lund

Omfattning
42 000 m²

Status
Färdigställt, 2020

Kontaktperson
Andreas Jentsch
andreas.jentsch@​fojab.se
+46 706 - 64 05 01

Projektgrupp

Andreas Blomberg
Arkitekt SAR/MSA

Andreas Jentsch
Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéchef

Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Charlotte Kristensson
Arkitekt SAR/MSA

Haydar Alward
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Karin Fagerberg
Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Lars Nilsson
Arkitekt

Lena Ekenberg
Arkitekt SAR/MSA

Niklas Sonestad
Arkitekt MSA/MAA, Vice ateljéchef

Felix Gerlach
Fotograf