Axis Grenden

Axis Grenden

Axis Grenden

FOJAB har ritat Axis nya kontor i Lund som blir arbetsplats för 1300 personer. Byggnaden har en stark identitet och karaktär och är utformad efter företagets behov och önskemål. Kvarteret blir en ny spännande mötesplats där ett hållbart arbetsliv står i centrum.

Axis nya kontor i Lund blir företagets ansikte utåt och består av en sammanhängande byggnad som är uppdelad i flera byggnadskroppar i varierande höjd som samspelar med varandra. Huvudentrén är placerad i kvarterets hörn som vänder sig mot Ideonområdet och innanför öppnar sig ett stort, ljust gemensamt entrétorg med plats för utställningar, möten och mingel. En generös trappa leder till Axis restaurang och vidare upp till den gemensamma, gröna innergården. Högst upp finns, som kronan på verket, en skylounge och en väl tilltagen takterrass med 360 graders utsikt över det skånska landskapet.

Fasaden består av en tung naturstensklädd bas med lätta glasfasader med vita, vinklade lameller ovanpå. Väl inne i byggnaden möts besökare och anställda av ljuset, som är ett återkommande tema, samtidigt som naturliga material som kalksten och trä ger en varm och ombonad känsla. Kontorsytorna är skräddarsydda efter Axis behov med både traditionella cellkontor och öppna kontorslandskap med rejält ljusinsläpp. Kontoret är utformat med ett flertal olika rumsligheter för att passa olika sorters möten och skapa förutsättningar för kreativitet och innovation – viktiga kärnvärden i Axis företagskultur.

Kvarteret ingår i stadsbyggnadskontorets målsättning att omvandla forskningsbyn Ideon Science Park i Lund till en stad med tydliga kvarter och soliga mötesplatser för alla som arbetar, forskar eller besöker Ideon.

Arbetsmiljön är gestaltad med ett hållbart arbetsliv i fokus och möjligheter till ett hållbart resande har också varit en viktig förutsättning. Varje anställd får sin egen Axis-cykel, som kan cyklas rakt ner i ett garage med dusch- och omklädningsrum, samt ett gym med glastak som förbinder gymmet med de gemensamma ytorna ovanför.

Fakta

Projektnamn
Axis Grenden

Beställare
Axis

Plats
Lund

Omfattning
42 000 m²

Status
Färdigställt, 2020

Kontaktperson
Andreas Jentsch
andreas.jentsch@​fojab.se
+46 706 - 64 05 01

Projektgrupp

Andreas Blomberg
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Andreas Jentsch
Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéchef

Caroline Hjalmarsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Charlotte Kristensson
Arkitekt SAR/MSA

Haydar Alward
Arkitekt SAR/MSA

Karin Fagerberg
Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Lars Nilsson
Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

Lena Ekenberg
Arkitekt SAR/MSA

Niklas Sonestad
Arkitekt MSA/MAA, Vice ateljéchef

Felix Gerlach
Fotograf