Arkitektur spelar roll. Den fysiskt byggda miljön i förskolor, skolor, på universitet och högskolor kan fungera som ett pedagogiskt verktyg och katalysator för lärande och utveckling.

Vi som arbetar med kunskapsmiljöer på FOJAB är ett team bestående av arkitekter som utvecklar idéer och tankar om framtidens kunskapsmiljöer för barn, unga och vuxna. Vi skapar samhällsbärande arkitektur där de mänskliga behoven är i centrum.

Vi har lång och bred erfarenhet av att utreda och leda uppdrag för alla typer kunskapsmiljöer och laboratorielokaler för akademisk utbildning. Att rita skolhus och kunskapsbyggnader är en lång och komplex process med många berörda. Därför arbetar vi gärna tillsammans, nära beställare och verksamhet. Till vår hjälp har vi olika processmodeller som skapar idéutveckling, delaktighet och ger en möjlighet till förankring från start till mål.

Vårt fokus är att skapa sammanhållna miljöer, gränsöverskridande mötesplatser och en effektiv lokalanvändning med möjligheter till samutnyttjande av verksamhetsspecifika lokaler. Vi skapar skolhus som berikar platser och ger den en identitet med hållbara och beständiga lösningar i en föränderlig värld.