Kårhuset LTH

Kårhuset LTH

Kårhuset LTH

En ny årsring som läggs till den befintliga byggnaden ger Kårhuset LTH en tydlig koppling till Lunds kunskapsstråk, en framsida mot spårvägen och en öppenhet mot parken.

Lunds Tekniska Högskola är en av de största fakulteterna vid Lunds universitet. Kårhuset från 1994 är en gemensam mötesplats för alla studenter inom LTH, men upplevs som slutet och är ineffektivt utnyttjat med stora kommunikationsytor och få utåtriktade verksamheter.

I vårt förslag läggs en tillbyggnad i trä och glas i en till två våningar i en krans runt den befintliga tegelbyggnaden – som en ny årsring. I tillbyggnaden placeras funktioner som restaurang, kafé, studentexpedition och delar av LTH:s kansli. Teknologkåren får husera i suterrängvåningen. Här finns också festsalen och hit flyttas puben från en av de övre våningarna, så att den får en direkt koppling till parken och övriga LTH, och kan utnyttjas bättre.

Idag vänder kårhuset ryggen mot spårvägshållplatsen utanför. I vårt förslag skapas en ny framsida där den slutna fasaden öppnas upp med en ny entré, restaurang och kafé. Också mot parken blir huset mer tillgängligt tack vare den glasade tillbyggnaden och fler entréer på strategiska ställen. Om södersidan mot spårvägen är mer urban och hektisk är parksidan desto lugnare som en fortsättning på parkens gröna stråk.

Den ökade öppenheten och tillgängligheten både interiört och exteriört gör att Kårhuset tydligare blir en del av Kunskapsstråket, som sträcker sig från centrum via LTH och ut till Science Village och ESS.

Vårt förslag valdes inte ut i det parallella uppdraget.

Fakta

Projektnamn
Kårhuset LTH

Beställare
Akademiska hus

Plats
Lund

Omfattning
Tävling

Status
Ej genomfört

Kontaktperson
Stefan Johansson
stefan.johansson@​fojab.se
+46 706 - 64 23 02

Projektgrupp

Ludvig Håkansson Orsvall
Arkitekt MAA

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

Stefan Johansson
Arkitekt MSA, Kreativ ledare