Handelsplatser är mötesplatser. Vi utformar funktionella miljöer med hög arkitektonisk klass för utåtriktade verksamheter som lockar många människor.

Att hantera byggnader där butiker, restauranger, skolor, vårdcentraler, kultur, hotell, kontor, bostäder med mera kan fungera tillsammans – det är vår specialitet.

Vårt arbete handlar om att skapa lättillgängliga och överskådliga lokaler som lockar kunder och som ger personalen bra arbetsförutsättningar. Det handlar om att hitta effektiva lösningar för basbehov som inlastning, utlastning, sophantering, skalskydd, parkering och utrymning. Och det handlar om att ge nya aktörer, som söker kundflöde, möjlighet att hitta passande lokaler.

Kunskapen om städers uppbyggnad, handelns villkor och människors rörelsemönster är viktig i vårt arbete och i våra analyser. Vår målsättning är att hålla stadskärnorna levande med miljöer som människor vill vistas i och återvända till.