Mobilia

Mobilia

Mobilia

FOJAB har tillsammans med Jais arkitekter fått i uppdrag att omvandla Mobilia till ett levande stadskvarter, som en del av Malmös växande innerstad. 2010 vann en ny detaljplan laga kraft, vilken möjliggör en framtida utveckling av ytterligare 35.000 m² för handel, service, bostäder och parkering för cirka 650 personer.

Ordet collage är nyckelordet i designen; fasaderna är detaljrika materialkompositioner som ska länka ihop nutid med Mobilias historia – Malmös äldsta köpcentrum. Variationen av olika röda tegelförband anknyter till områdets tegeltradition, vilket i samspel med de nybyggda delarna och de bevarade byggnaderna ger en unik och stark identitet.

Utformningen ger en stadsmässig karaktär i en human skala och med upplevelserika rum. Med utgångspunkt i det stadsmässiga skapas nya gator, cykelstråk och torgytor kring de nya byggnaderna.

Hela projektet har miljöcertifierats enligt Breeam.

Vinnare av Årets Stadsbyggnadspris 2014 i Malmö

Fakta

Projektnamn
Mobilia

Beställare
Atrium Ljungberg

Plats
Malmö

Omfattning
66 000 m²

Status
Färdigställt

Kontaktperson
Per Aage Nilsson
peraage.nilsson@​fojab.se
+46 706 - 29 24 23

Projektgrupp

Ansvarig arkitekt
Per Aage Nilsson
Arkitekt SAR/MSA

Andreas Jentsch
Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéchef

Helena Bülow-Hübe
Miljö- och energichef, tekn. dr

Lars Aage Nilsson
Arkitekt SAR/MSA

Lars Nilsson
Arkitekt

Lisa Mannheimer
Arkitekt SIR/MSA