Få platser är så intensiva som hotell. Här trängs många människor med olika behov på liten yta och gästerna byts ut närapå dagligen. Det ställer speciella krav på arkitekturen.

Ett hotell rymmer två skilda världar samtidigt: det som syns och det som inte syns. För gästerna är hotellet ett kanske lite lyxigt avbrott från vardagen, medan det för personalen är just vardag, deras arbetsplats. Många arkitekter kan rita vackra hotellmiljöer, men inte alla förstår verksamheten, driften och logistiken. Det gör vi.

Vi menar att det inte finns något facit för hur det perfekta hotellet eller hotellrummet ska utformas. Varje hotell behöver ha sin nisch, sitt speciella erbjudande, och med flexibilitet både i det korta och längre perspektivet. Vi arbetar lyhört nära våra beställare för att hitta de unika och hållbara lösningarna.