Vi är alla olika, med olika önskemål och behov när det kommer till vårt boende. Det gäller i alla livets skeden. Vi skapar boenden som främjar livskvalitet, hälsa och självständighet livet ut.

Hur vill vi bo när vi blir äldre? Hur kan vi anpassa bostadsbeståndet för framtiden när andelen äldre ökar? Fler äldre idag har en aktiv livsstil med många intressen och ett rikt socialt liv. Därför behövs olika slags boende anpassade för olika människor. Vi vill utmana sättet att bo och bygga och skapa boendemiljöer som passar flera generationer och olika behov.

Den fysiska miljön vi bor i spelar en stor roll för välmående, självständighet och trivsel. En god boendemiljö – både i eget boende och omsorgsboende – ökar livskvaliteten även för den med åldersrelaterade fysiska eller kognitiva svårigheter.

Också utemiljön har stor inverkan på hälsan och möjligheten att kunna vistas ute främjar ett gott liv. Vi arbetar med landskap och utemiljö för att skapa tillgängliga miljöer som främjar rörelse och stimulerar olika sinnen.