Ryktborsten

Ryktborsten

Ryktborsten

Ryktborsten är vår idé om ett högkvalitativt boende i samklang med den gröna omgivningen – en flexibel boendemiljö där man vill och kan bo livet ut.

Att flytta är för många äldre ett stort steg, och att lämna området där man känner sig hemma kan kännas extra besvärligt. Det behöver därför planeras för bostäder som passar en åldrande befolkning i alla stadsdelar.

I Ryktborsten testar vi ett nytt sätt att tänka kring det flexibla boendet. Det riktar sig inte enbart till äldre utan här kan också exempelvis barnfamiljer trivas. Det finns möjlighet att variera storleken på sin bostad över tid, så att man kan stanna kvar i samma kvarter även när livsvillkoren och omständigheterna förändras.

Här finns gemensamma utemiljöer och ytor för odling och rörelse. Miljöer som uppmuntrar till samspel och aktiviteter mellan barn och äldre i form av exempelvis en sagoplats som skapas i trädgården. Träbyggnaderna leder in mot en gemensam gårdsplats som blir en naturlig mötesplats.

Fakta

Projektnamn
Ryktborsten

Beställare
Veidekke

Plats
Laröd

Omfattning
9900 m² BTA, 68 lägenheter varav 23 i radhusform och resterande flerbostadshus

Status
Tävlingsförslag. 2020

Kontaktperson
Rebecca Saaby Mehlum
rebecca.saaby@​fojab.se
+46 706 - 81 58 30

Projektgrupp

Anders Lundin
Arkitekt SAR/MSA, Civilingenjör Väg- och Vatten, Ateljéchef

Rebecca Saaby Mehlum
Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Helsingborg

Sofia Fors
Landskapsarkitekt MSA