Vi tror på att skapa ett samhälle som är till för alla och där arkitekturen kan bidra med hälsofrämjande miljöer för patienter och arbetsplatser att känna stolthet över.

Alla medborgare har en relation till vården och har besökt vårdens lokaler någon gång i sitt liv. Vår ambition är att genom arkitekturen avdramatisera, tydliggöra och göra upplevelsen professionell och omhändertagande. De mänskliga behoven är alltid i centrum för vårt skapande och vi kombinerar arkitektur med ändamålsenlighet.

Vi på FOJAB har mångårig erfarenhet av att planera och genomföra om- och nybyggnationer av komplexa vårdbyggnader. Vi har gjort allt från fastighetsutvecklingsplaner av sjukhusområden till projektering av större vårdbyggnader.

Genom att förstå vårdbyggnaders komplexitet och vårdens behov både nu och i framtiden, kan vi skapa robusta byggnadsstrukturer som klarar nya tekniker och behov. Att tillföra flexibilitet och generalitet tidigt i planeringen innebär att vi alltid arbetar med en kostnadsmedvetenhet för att möjliggöra att lokalerna kan förändras över tid med små justeringar.