Komplext pussel bakom vackra vårdmiljöer

Ombyggnaden av Norra Flygeln på Helsingborgs lasarett är klar, däribland en ny barnavdelning. Vid årsskiftet ska all verksamhet ha flyttat in i lokalerna som fått tydligt fokus på patienternas, personalens och anhörigas behov.

FOJAB har sedan tidigare ritat ombyggnaden av Östra Flygeln med bland annat neonatalavdelning. Nu är även Norra Flygeln klar med tre generella vårdavdelningar, BB/gynekologiavdelning och barnavdelning – en ombyggnad på 12 000 kvadratmeter fördelade på fem våningsplan.

– Det har varit ett komplext pussel att lägga med många funktioner på en liten yta, berättar Anna Hjort, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

Det ska finnas plats för avancerad teknik och rummens utformning och placering ska vara ett stöd för personalen i deras arbete. De behöver utrymme kring sängar och toaletter, överblick över de olika rummen och smidig access till exempelvis materialförråd. Samtidigt ska vårdmiljöerna verka lugnande och välkomnade för patienter och anhöriga.

En viktig utgångspunkt vid ombyggnaden – utöver funktionaliteten – har varit att skapa generösa utblickar och rikligt med dagsljus, som ger personalen och patienterna direktkontakt med utemiljön och möjlighet att följa dygnets rytm och årstidernas växlingar.

Färger och materialval har tagits fram i samarbete med FOJABs inredningsarkitekt Åsa Jönsson. Rummen är grupperade två och två med en färgsättning som följer med ut i korridoren, vilket underlättar orienteringen.

– Ambitionen har varit att gestalta en visuell helhet som är tidlös och åldras vackert, säger Åsa Jönsson.

På barnavdelningen är rummen extra stora med plats för både föräldrar och syskon att sova över. Här har konstnären Maria Bajt ansvarat för utsmyckningen, och har skapat en unik miljö med kraftdjur, starka kulörer och magisk natur. Redan utanför avdelningen hittar man djurspår på väggarna, längre in ett lekrum vars glasväggar gömmer några av kraftdjuren i högt svajande gräs likt en savann. Varje vårdrum har ett eget kraftdjur som ska inge barnet trygghet och beskydd under sjukhusvistelsen.

Inflyttning har redan skett i Norra Flygelns tre översta våningsplan. Avdelningen för BB/gyn flyttar in i december och barnavdelningen vid årsskiftet.