Vi ser mobilitetshus som attraktiva transportnoder och effektiva redskap i klimatomställningen.

Alla städer, företag och organisationer funderar just nu över hur de ska minska sina klimatavtryck och inte minst lösa frågan om hållbara transporter. Vi menar att mobilitetshusen är viktiga pusselbitar. Med rätt utformning, programmering och placering kan mobilitetshus uppmuntra beteendeförändringar så att förflyttningen av människor och varor kan bli mer hållbar.

Vi pratar inte längre om p-hus som enbart förvaringsplatser för bilar. De nya mobilitetshubbarna har istället fokus på delningsekonomi, mobility on demand, laddningsmöjligheter och olika fordonsslag. De kan bidra med lokal energiförsörjning och arbetstillfällen som ökar den sociala hållbarheten.

På FOJAB har vi spetskompetens när det kommer till mobilitetshus och hur de kan programmeras och gestaltas. Vi deltar i forskningsstudier och driver själva egna forskningsprojekt.