Drottningen

Drottningen

Drottningen

Kontorshuset Drottningen utgör ett landmärke i Helsingborg och är startskottet för omvandlingen av stadsdelen Drottninghög. Parkeringshuset Drottningen frigör markyta som möjliggör förtätning av stadsdelen. FOJAB har ritat husen och även arbetat med hyresgästanpassningar, markmiljö, detaljplan, trafikfrågor samt miljö- och energifrågor.

Stadsdel i förvandling
Drottningen tillför nya arbetsplatser och nya publika lokaler, vilket injekterar nytt liv i stadsdelen. För första gången får Helsingborg en publik restaurang- och konferensvåning på hög höjd med utsikt över staden, Öresund och Kullahalvön. Genom att bygga ett nytt ljust och tryggt parkeringshus, så frigörs de tidigare mörka och otrygga ytparkeringarna och området kan förtätas. Kontorshusets markplan har stora fönsterpartier för utsikt och inblick samt publika lokaler med café och bobutik. Husens aktiva bottenvåningar bidrar till liv och rörelse och korsningen mellan Regementsvägen och Vasatorpsvägen blir en ny nod i området. Drottningen och stadsdelen Drottninghög var en del av Helsingborgs bomässa H22.

Kontor med utsikt, tryggt parkeringshus
Drottningen har kontorslokaler med behändig storlek och flexibel användning. Stora glaspartier och hög takhöjd ger ljusa lokaler och milsvid utsikt. Lokalerna har en lugn och sober materialpalett. Parkeringshuset ligger bekvämt i direkt anslutning till kontorshuset. Takytor som kan ses från kontorets högdel förses med sedumtak och bikupor med lokal honungsproduktion. Parkeringshuset erbjuder en god parkeringskomfort utan branta ramper och använder sig av lutande plan. Parkeringshuset är utformat för trygghet med glasade trapphus som utgör lysande lyktor både utåt och inåt. Garageinfarten har ett rullgaller med god insikt in i p-huset och ljus sprids utåt. Väggar och tak är vitmålade för att ge en ljus och trygg upplevelse samt fondväggar och belysning som ökar trivseln och leder besökaren rätt. Miljö- och energifrågor har varit mycket viktiga och kontorshuset kommer att uppfylla nivå motsvarande Miljöbyggnad Silver. Parkeringshuset kommer att ha både laddplatser för elbilar och plats för bilpool.

Sobert kontor, lekfullt parkeringshus
Drottningens kontorshus är ett slankt och stiligt höghus. Materialen i markplan är elegant slipad terrazzo i sockeln och oljad ek vid entréer som ger en varm känsla. Den vita högdelen och den svarta lågdelen kontrasterar i kulör men hänger samman med arkitektoniskt grepp, materialval och detaljering. Bröstningspaneler av aluminium accentuerar fönsteröppningarna och ger en anknytning till parkeringshusets böljande aluminiumfasader. Parkeringshuset har mer lekfulla fasader med både stora fönsterpartier, solceller och böljande vita aluminiumfasader. I markplan har fasaderna värmebehandlad furu belysta med ljusramper och skyltskåp. Skyltskåpen aktiverar gaturummet och belysningen ger en trygg kvällsmiljö. En stor grön fasad med träribbor, plantlådor och fågelholkar har klättervildvin som klättrar i lokalt återbrukade trappräcken. Den gröna fasaden är vackert mönsterbelyst på kvällen. Alla material som används, såväl invändigt som utvändigt, är slitstarka, tåliga och hållbara.

Fakta

Projektnamn
Drottningen

Beställare
Stenströms, Helsingborgshem och Peab

Plats
Helsingborg

Omfattning
Ca 15 300 m²

Status
Färdigställt 2022

Kontaktperson
Anders Eriksson Modin
anders.eriksson@​fojab.se
+46 703 - 08 23 96

Projektgrupp

Anders Eriksson Modin
Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef

Helena Bülow-Hübe
Miljö- och energichef, tekn. dr

Henrik Laurino
Arkitekt SAR/MSA

Jonas Ruthblad
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Ludvig Håkansson Orsvall
Arkitekt MAA

Magdalena Stefanowicz
Arkitekt MSc, Miljö- och energingenjör

Maja Linse
Arkitekt SAR/MSA

Sara Mårtensson
Byggnadsingenjör

Ylva Petersson
Landskapsarkitekt