Vi tror att hur våra arbetsplatser utformas påverkar hyresgästernas möjlighet att attrahera och behålla rätt kompetens.

Att skapa kontorsbyggnader med hög arkitektonisk kvalitet som håller över tid kräver förståelse för människors behov och beteenden. Men också kunskap om hur omvärlden förändras. Teknisk utveckling och en ökad rörlighet ställer nya krav på kontorets fysiska utformning. Morgondagens arbetsplats är så mycket mer än bara kvadratmetrar.

På FOJAB har vi en bred kontorskompetens och erfarenhet som gör att vi kan ta oss an projekt i alla skalor. Ombyggnationer, anpassningar av befintliga kontorsbyggnader och nyproduktion. Vi skapar kontorsmiljöer med människan i centrum och platsens förutsättningar i fokus. Vi arbetar nära tillsammans med byggnad, inredning och landskap för att skapa miljöer där utsida och insida samspelar och bildar en helhet.