Minimerat klimatavtryck i Trikåfabrikens nästa etapp

Efter renoveringen av en hundraårig trikåfabrik i Malmö tar Stena Fastigheter och FOJAB utvecklingen av kvarteret vidare med en ny byggnad för kreativa verksamheter. Hållbarhetsambitionerna är fortsatt höga med fokus på livslängd, framtidssäkring och minimerat klimatavtryck.

Det anrika kvarteret Bilden på Möllevången i Malmö kompletteras med en ny byggnad. Nytillskottet hämtar inspiration från omgivningen men får ett eget uttryck präglat av vår tid. Volymmässigt anpassas den till de kringliggande byggnaderna. Gestaltningen präglas av få, enkla, ädla material och stor omsorg om materialmöten och detaljer. Den nya byggnaden uppförs på vad som idag är en parkeringsplats.

Transformationen av den drygt hundraåriga Trikåfabriken till moderna kontor har rönt stor uppmärksamhet, bland annat i form av en finalplats i den prestigefulla tävlingen Årets bygge som har fokus på hållbart byggande. Även i det nya huset är hållbarhet a och o och det uppförs enligt LFM30-metodiken för att nå klimatneutralitet.

Alla material är hållbarhetsoptimerade utifrån livslängd, funktion och klimatpåverkan. Återbruk, återvinning och demonterbarhet är ledord. Byggnaden kommer att utföras med återbrukat stål i stommen och återbrukade material i fasader, golv och väggar. Exempelvis används tegel från en mur som idag finns på platsen och kalkstensgolv från den rivna svävarterminalen i Malmö.

– Vi har använt oss av erfarenheterna från den äldre trikåfabriken i arbetet med den nya. Stora ljusinsläpp, högt i tak och en rationell struktur ger en flexibilitet för förändringar över lång tid. Det som är kontorslandskap idag kan vara cellkontor, bostäder eller en fabrik om femtio år, säger ansvarig arkitekt Jonas Ruthblad.

Den nya byggnaden tillför nya kvaliteter till området där det idag finns bostäder, skola, viss service och olika slags kreativa verksamheter. Tillskottet av lokaler för fler verksamheter kommer att göra kvarteret levande större delen av dygnet. En restaurang i bottenplan bidrar till gatans liv. En stor öppen portgång bjuder in allmänheten till gården, där dagens parkering får ge plats för aktiviteter, häng och möten mellan människor. Även taken görs till mötesplatser med soliga terrasser.

–  Vi vill skapa en levande bottenvåning som berikar hela kvarteret och fungerar som en energifull samlingspunkt. Själva huset utformas för att bidra till att stimulera delning av tjänster och samutnyttjande av ytor mellan gamla och nya hyresgäster, säger Sofia Lagerblad, chef affärsutveckling på Stena Fastigheter Malmö.

Byggstarten är planerad att ske under 2024 med Thage som entreprenör. Beräknad inflyttning preliminärt under 2025.