Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling och är övertygade om att arkitektur kan bidra till att lösa samhällsutmaningar och skapa mervärden för alla.

Gemensamt behöver vi ta krafttag för att snabbt minska koldioxidutsläppen och hitta fler lösningar på de stora utmaningarna kopplade till social hållbarhet och folkhälsa som vi står inför. Vi måste tillsammans tänka cirkulärt i alla skeden, hjälpas åt att omformulera tidigare sanningar och bidra till att mynta nya begrepp och arbetssätt. Detta tar vi på största allvar.

Vi utformar byggnader, platser och samhällen som underlättar en hållbar livsstil, ökar tryggheten och för människor samman. Med vår arkitektur minimerar vi klimatutsläppen både i bygg- och driftskedet. Det är ett ansvar som förpliktigar, men också en enastående möjlighet att driva på framåt.

Tre aspekter är centrala för oss när vi pratar om hållbarhet kopplat till vår verksamhet: Användning, Tid och Resurser. Det vi skapar ska kunna användas så mycket som möjligt under så lång tid som möjligt med ett så litet fotavtryck som möjligt. Det är när dessa tre samverkar som det vi gör blir hållbart på riktigt. Tillsammans med våra kunder gör vi en bedömning av hållbarhetspotentialen i varje enskilt uppdrag som sedan utgör grund för målformulering, beslut och utvärdering.

Läs mer nedan om våra tjänster och hur vi arbetar för multianvändning, kärlek över tid och rätt material på rätt plats.

Våra hållbarhetstjänster