Återbruk för en cirkulär ekonomi

Återbruk för en cirkulär ekonomi

Återbruk för en cirkulär ekonomi

Idag står bygg- och fastighetssektorn för cirka 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att nå de nationella klimatmålen år 2045 måste utsläppen minska med minst 85 procent jämfört med år 1990. Då krävs medvetna materialval och ett cirkulärt arbetssätt.

På FOJAB arbetar vi innovativt för att öka de cirkulära processerna inom byggbranschen. Återbruk är numera en självklarhet, men på parkeringshuset Hyllieäng i Malmö har vi gått steget längre. Fasaden byggs helt och hållet av spillmaterial såsom kasserat glas, överblivna värmeväxlarplåtar och skärskelett. Ett arbetssätt som på flera sätt utmanar den gängse arkitektrollen och arbetssättet, och även bygglovsprocessen.

LKFs huvudkontor i Lund har den lösa inredningen anskaffats enligt LOU för återbrukade möbler och på vårt eget kontor i Malmö, Trikåfabriken, är återbrukstanken självklar. Det gäller både byggnad, inredning och innergård. Så mycket som möjligt från den gamla fabriken har återanvänts och demonterat material och inventarier har renoverats eller restaurerats.