Mobilitetshuset Hyllieäng

Mobilitetshuset Hyllieäng

Mobilitetshuset Hyllieäng

Mobilitetshuset Hyllieäng med sin fasad av begagnade glasskivor, överblivna plåtar från värmeväxlare och skärskelett från tillverkningsindustrin flyttar gränserna för återbruk. 

Hyllieäng ingår som pilot i Vinnova-projektet CC Build (Centrum för Cirkulärt Byggande) som referensprojekt för att visa på möjligheterna med att återanvända och återbruka material.

Fasadens består av paneler av återbrukat glas från Lärarhögskolans byggnad Orkanen i Malmö samt rostfria plåtar med laserskurna mönster. Plåtarna är skrotavfall från tillverkningsindustrin. Glaset och plåtarna monteras i fält enligt fyra olika kompositioner. Murgröna klättrar från markplanteringar upp på fasaden.

I gatuplanet möter byggnaden närområdet med en arkad av pelare i betong. Innanför arkaden böljar sig en vägg fram som skapar små platser och ett intimare gaturum. Här finns en lokal för verksamheter och utrymme för mikromobilitetslösningar med rum för verkstad och uthyrning av cyklar. Byggnaden kröns av en solcellsanläggning som genererar närproducerad el.

De böljande ytterväggarna i markplan kläs med corten och en fjällpanel av återbrukade plåtar, som är spillmaterial vid produktionen av plattvärmeväxlare.

Den 2 400 kvadratmeter stora fasaden ska gå att demontera och materialet användas ännu en gång när mobilitetshuset en gång har tjänat ut. Därför hålls alla material så rena och råa som möjligt. Också infästningssystemet går enkelt att plocka ner igen.

Läs mer om arbetet med Hyllieäng

Fakta

Projektnamn
Mobilitetshuset Hyllieäng

Beställare
Parkering Malmö

Plats
Hyllie, Malmö

Omfattning
10350 kvm BTA, 336 parkeringsplatser

Status
Färdigställt 2024

Kontaktperson
Petra Jenning
petra.jenning@​fojab.se
+46 722 - 36 12 44

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt programhandling, systemhandling
Anders Eriksson Modin
Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef

Uppdragsansvarig arkitekt bygghandling
Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Utvecklingschef

Uppdragsansvarig arkitekt landskap
Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Handläggande arkitekt
Johan Sennström
Arkitekt SAR/MSA

Handläggande arkitekt landskap
Johanna Andersson
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Medverkande arkitekt
Andrea Wold Bangstad
Arkitekt MAA

Medverkande arkitekt
Madeleine Heckler

Specialist tillgänglighet
Maria Listrup
Arkitekt SAR/MSA