Vi är nyfikna på vår omvärld och på hur vår kunskap kan användas för att möta samhällsutmaningarna. Med människan i fokus och med stöd av digitala verktyg verkar vi för en hållbar framtid.

Vi jobbar aktivt och strategiskt med forskning, utveckling och innovation. Genom vårt utvecklings- och innovationsarbete löper hållbarhet och digitalisering som en röd tråd.

För att hitta nya lösningar på komplexa utmaningar och göra mesta möjliga nytta samverkar vi gärna med andra organisationer och professioner i interdisciplinära team. Vi samarbetar med universitet och forskningsinstitut för att få akademisk spets och vetenskaplig grund men krokar också arm med olika företag som vi delar värdegrund med för att möta gemensamma utmaningar.

 

 

Vårt innovationsarbete tar avstamp i en strukturerad och inkluderande omvärldsanalys som hjälper oss att tolka världen omkring oss och identifiera kommande behov.  Vi är kreativa i våra arbetsprocesser och har ett systematiskt arbete för att fånga upp idéer och driva dem från tanke till verklighet. Detta kan ske inom våra kompetensområden, i FOJABlab, eller i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Forskning, utveckling och innovation är en viktig del av vår företagskultur och nyfikenhet genomsyrar vårt arbetssätt. Medarbetare kan söka medel för kreativa idéer och utveckling från FOJABs stiftelse för kompetensutveckling, och årligen delas ett Innovationspris ut till medarbetare som utvecklat innovativa idéer, lösningar eller metoder.