CityFiction

CityFiction

Allt fler människor, världen över, flyttar in till städerna, så även i Sverige. Våra tre största städer står för en massiv befolkningsökning de närmsta 25 åren. Malmö beräknas ha 500 000 invånare innan år 2050, från dagens ca 340 000. Hur planerar vi för dessa människor? Hur ser staden ut? Och framförallt, vilka kvaliteter och värden ska vi värna om och låta styra utvecklingen?

För att svara på de här frågorna utvecklade vi en programvara som vi kallar ”CityFiction – Scenarios for densification”. Programmet är ett laboratorium för att undersöka hur olika kvaliteter och värderingar påverkar var och hur staden bör utvecklas.

Arbetet publicerades på konferensen Simulation in Architecture and Urban Design i Atlanta 2019.

Ladda ner publikationen.

Projektgrupp

Henrik Malm
Arkitekt, Utvecklingansvarig FOJABcode

Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Utvecklingschef