Framtidens stad är grön och blå, en sammanvävd och inbjudande livsmiljö för människor och djur. Med nyfiken blick och brett kunnande skapar vi inspirerande miljöer.

Vårt fokus ligger på starka idéer och koncept med känsla för platsen och människorna som ska vistas där. Vi utvecklar strukturer som håller över tid och med hög grad av genomförbarhet. Vi arbetar evidensbaserat och forskningsnära med stor förståelse för uppdragens komplexitet.

Vi erbjuder komplett kompetens inom stadsbyggnad, från skisser och utredningar till formella översikts- och detaljplaner. Vi rör oss bekvämt i alla skalor och skeden från översiktsplanering, via strukturplaner ner till mindre kompletteringar och tillägg i befintliga miljöer. Vi har erfarenhet av miljöer med stora kulturhistoriskt intressanta värden. Vi arbetar med återbruk inom stadsstrukturer och med gröna och blå strukturer som ökar den biologiska mångfalden, städernas resiliens och invånarnas livskvalitet.

Staden formas bäst tillsammans. Vi arbetar nära kunder, specialister och medborgare med en metod som bygger på dialog och delaktighet. Vi är vana leda processer, sammanväga intressen och lotsa projekten framåt med förståelse för olika parters perspektiv och behov. Tillsammans finner vi lösningar på vår tids utmaningar och skapar miljöer som främjar delaktighet, trygghet, rörelse och gemenskap.

Våra tjänster