Stärnö Sjöstad

Stärnö Sjöstad

Stärnö Sjöstad

Vid det tidigare diabasbrottet på Stärnö, en halvö sydväst om centrala Karlshamn, har FOJAB på uppdrag av Karlshamn kommun tagit fram förslag på hur området kan utvecklas till en ny och helt unik framtida stadsdel för Karlshamnsborna.

Diabasbrottet, där bland annat fasadstenen till Empire State Building i New York brutits, är stängt sedan några år tillbaka och idag finns stora synliga spår kvar från industrin. Platsen kännetecknas av en 25 meter hög bergvägg, två djupa hål efter brytningen samt en storslagen utsikt över skärgården och havet. Platsens magnifika och unika förutsättningar gav tydliga uppslag till FOJABs stadsbyggnadsidé för Stärnö Sjöstad och skapade dess helt särskilda karaktär.

FOJAB föreslår att området utvecklas med bostäder, gästhamn, utsikts- och badplatser och rekreation som tar tillvara på områdets karaktär, läge och utsikt. Vattendjupet i de gamla täkterna ger t ex möjlighet till djuphavsdykning och bergsväggen kan användas för klättring. I förslaget finns också planer för restauranger, handel och offentlig verksamhet.

Den långsmala stadsplanen förhåller sig tydligt till sina två olika sidor och vattenrum. Havet möts upp av högre skyddande bebyggelse i 3-5 våningar ihop med tydliga kajkanter, bryggor och offentliga rum. Längs de inre vattenrummen skapas en småskalig miljö med grön karaktär med husbåtar och radhus i 2-3 våningar.

I Stärnö Sjöstad har gaturummen gestaltats för att prioritera gående och cyklister, vilka främjas genom bland annat korsande stråk och låga hastigheter. En föreslagen båtbuss och busslinje ska även göra det enkelt att välja hållbara kollektiva färdmedel för resan in till Karlshamn.

När kommunen fattar beslut om hur området ska utvecklas kommer det att byggas ut etappvis.

Fakta

Projektnamn
Stärnö Sjöstad

Beställare
Karlshamns kommun

Plats
Karlshamn

Omfattning
650 bostäder, 5 000 m² service/handel, 5 000 m² kultur/besöksnäring

Status
Pågående

Kontaktperson
Magdalena Hedman
magdalena.hedman@​fojab.se
+46 708 - 47 05 50

Projektgrupp

Magdalena Hedman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling

Åsa Samuelsson
Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJABlab

Klara Stigner
Arkitekt SAR/MSA

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA