Crafting Keldur – Where Art, Science & Recreation Unite

Crafting Keldur – Where Art, Science & Recreation Unite

Crafting Keldur – Where Art, Science & Recreation Unite

Reykjavik stad vill med stadsdelen Keldur sätta en helt ny standard inom stadsutveckling. FOJAB och Ramböll tog hem segern i den öppna internationella tävlingen med sitt förslag Crafting Keldur – Where Art, Science & Recreation Unite.

Tävlingsuppdraget handlade om att ta fram en utvecklingsstrategi för stadsdelen Keldur i östra Reykjavik. Platsen är idag i huvudsak landsbygd, men har pekats ut som ett utvecklingsområde. Inom några år kommer Keldur att trafikeras av ett högkvalitativt busstransportsystem som förbinder stadsdelen med Reykjavik centrum och andra viktiga platser i huvudstadsområdet. Den nya stadsdelen ska enligt staden utmärkas av bland annat hållbar mobilitet, cirkularitet, energiomställning och klimatneutralt byggande.

Förslaget utgår från klimatneutralitet och klimathänsyn. Detta ställer speciella krav på stadsplaneringen och tät blandstad, som det idag finns ganska lite av på Island. Bebyggelsen håller sig till en mänsklig skala – tre till fem våningar – men är tillräckligt tät och sammanhållen för att skapa en levande och dynamisk stad.

Juryn för tävlingen tilltalades särskilt av att FOJABs förslag var tydligt förankrat på platsen och att landskapets förutsättningar med grönska och vatten har tagits tillvara, att marken nyttjas effektivt. Samt framåtblickande idéer kring mobilitet och en flexibel kvartersstruktur. Även strategierna för att få till en social mix ansågs övertygande.

Juryn menade att FOJABs förslag svarar mycket bra på de behov och krav som finns för de nya urbana kvarteren i Reykjavik. En urban stadsdel nära naturen, där snabbussen Borgarlínas tre stopp blir ryggraden för hållbara stadsnära transporter.

FOJAB fortsätter nu att vidareutveckla förslaget i en kommande planeringsprocess, med fysiska planer och Stadsutvecklingsprogram.

Fakta

Projektnamn
Crafting Keldur – Where Art, Science & Recreation Unite

Beställare
Transport of the Capital Area and City of Reykjavik

Plats
Reykjavik, Island

Omfattning
15 000 nya invånare, 7000 nya arbetsplatser

Status
Tävling färdigställd 2023, Development Plan och Design Manual pågående

Kontaktperson
Magdalena Hedman
magdalena.hedman@​fojab.se
+46 708 - 47 05 50

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Magdalena Hedman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling

Handläggande arkitekt
Joanna Attvall
Arkitekt SAR/MSA, Kvalitets- och miljöledningsansvarig

Landskapsarkitekt
Josephine Philipsen
Landskapsarkitekt

Stadsbyggnads/planarkitekt
Åsa Samuelsson
Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJABlab

Koncept och visualisering
Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

Visualisering
Oskar Svahn
Arkitekt

Modellering
Kalle Grunning
Landskapsarkitekt

Simon Kallioinen
Arkitekt MAA, Lab director