Jägersro

Jägersro

Jägersro

På Jägersro i Malmö ska en ny stadsdel byggas med plats för 5000 bostäder, arbetsplatser, handel, skolor och förskolor. FOJAB gör strukturplanen för vad som ska bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel.

Många Malmöbor har en koppling till och minnen från Jägersro. Flera av de historiska strukturerna från den gamla travbanan tas tillvara, men får ett nytt innehåll och är på så vis med och formar den nya stadsdelens identitet och historia. Jägerspark blir en hälsosam, urban stadsdel med historiska inslag i modern tappning.

Strukturplanen innebär att flera nya värden, stråk och funktioner tillförs östra Malmö. Stadsbyggnadsidén fokuserar på tre stråk som knyter samman stadsdelen med omkringliggande områden, och som möts i en stor central park. Ett urbant stråk blir stadsdelens kommersiella tyngdpunkt med handel, service, bazaarer och loppisar. Urbana byar med myllrande gränder och grönska möjliggör för möten och lokal gemenskap.

Jägersro blir en klimatnetural stadsdel som byggs för att klara av både hundraårsregn och en medeltemperaturökning. Grönska direkt utanför dörren uppmuntrar till hållbara val. Delning av lådcyklar gör det lätt att låta bilen stå och ta med sig varor från leveranspoolen till sig själv och grannen. Växthuset kan kombineras med en plugg- och jobbhub där det är lätt att studera eller arbeta hemifrån och nätverka över generationsgränser. Skolorna i stadsdelen ligger i anslutning till parken eller naturområdet i öster vilket ger attraktiva, tysta och trygga miljöer.

Fakta

Projektnamn
Jägersro

Beställare
SMT

Plats
Malmö

Omfattning
Ca 4000 bostäder, ca 20 000 m² BTA Handel, ca 15 000 m² BTA Kontor, två grundskolor, fem förskolor

Status
Parallellt uppdrag 2021, pågående arbete med fördjupad översiktsplan

Kontaktperson
Magdalena Hedman
magdalena.hedman@​fojab.se
+46 708 - 47 05 50

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Magdalena Hedman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling

Stadsbyggnads-/planarkitekt
Åsa Samuelsson
Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJABlab

Handläggande arkitekt
Joanna Attvall
Arkitekt SAR/MSA, Kvalitets- och miljöledningsansvarig

Koncept och visualisering
Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA