Årstidsparkerna

Årstidsparkerna

Årstidsparkerna

FOJABs visionsförslag visar vägen i det pågående arbetet med området Koppargården, Karlslund i Landskrona. Målsättningen är att åstadkomma en tätare, mer varierad bebyggelse och nya attraktiva mellanrum, samtidigt som en stor del av dagens lägenheter och stråk bevaras.

Landskrona stad ser stora möjligheter för stadsdelen Karlslund i norra Landskrona och tar nu, i samarbete med fastighetsägarna, ett samlat grepp för områdets utveckling. Målet är att förbättra miljön i området och utveckla ett attraktivt bostadsområde i den växande staden. I ett parallellt uppdrag för delområdet Koppargården med Landskronahem som uppdragsgivare har FOJAB tagit fram en tidig vision för området.

Årstidsparkerna är ett mellanting mellan torg och park. De är tänkta att komplettera Karlslunds generösa grönytor och idrottsanläggningar och bidra till att utveckla områdets identitet. Visionen innehåller 1600 bostäder, inräknat de befintliga, dessutom planeras för två nya förskolor. De nya bostäderna består av en mix av flerbostadshus i en öppen kvarterstruktur och radhus. Nya, diagonala gator leder in mot rekreationsområdet. En genomgående tanke är att det ska vara enkelt att orientera sig i området och att de boende alltid ska ha närhet till en park eller annan mötesplats.

Fakta

Projektnamn
Årstidsparkerna

Beställare
Landskrona Stad och Hemsö

Plats
Landskrona

Omfattning
Ca 1600 bostäder

Status
Slutfört 2022

Kontaktperson
Pia Månsson
pia.mansson@​fojab.se
+46 703 - 06 08 28

Projektgrupp

Karin Fagerberg
Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Kjell Adamsson
Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Pia Månsson
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

David Kisch
Arkitekt MSA