Lövholmen

Lövholmen

Lövholmen

FOJAB arbetar som strukturarkitekt för stadsutvecklingsområdet Lövholmen i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm. I projektgrupp med Stockholms stad och nära samarbete med byggaktörer, fastighetsägare och olika konsultgrupper arbetar FOJAB med att ta fram en stadsstruktur för det kulturhistoriskt värdefulla industriområdet.

Med sina äldre industrimiljöer är Lövholmen en plats med höga kulturvärden som berättar om hur industristaden Stockholm vuxit fram. Planförslaget syftar till att framhäva de grupper av kulturhistoriskt intressanta byggnader som bevaras och skapa ramar kring dem i form av nya stadskvarter.

De tillagda kvarteren tillsammans med de bevarade byggnaderna och de nya publika platserna bildar en helhet som ger Lövholmen en stark egen identitet. Området ska också samspela med omgivande stadsdelar i skala och karaktär och bli ett välkomponerat inslag i stadens nya siluett.

Lövholmen är idag till stora delar avstängd för allmänheten och ett övergripande mål är att tillgängliggöra denna centrala plats i Stockholm. Utformningen av platsbildningar och stråk har därför lika hög prioritet i planförslaget som bebyggelsen. Ett stråk löper genom stadsdelen med ett pärlband av attraktiva små och stora stadsrum. En större plats vid vattnet tillskapas med eftermiddags- och kvällssol, med badbrygga och plats för olika evenemang. En kajpromenad löper längs Liljeholmsviken som gör det möjligt att promenera längs Mälarstranden hela vägen från Danvik till Vårby.

Vårt arbete med Lövholmen påbörjades hösten 2021 då ett strukturplaneförslag togs fram. Under 2022 bearbetades strukturplanen i en iterativ process som har inkluderat byggaktörer, fastighetsägare och olika konsultgrupper. Under våren 2023 fördjupades arbetet med planförslaget och underlag till samråd togs fram.

Fakta

Projektnamn
Lövholmen

Beställare
Stockholms stad

Plats
Stockholm

Omfattning
1800 bostäder

Status
Pågående

Kontaktperson
Magnus Lundström
magnus.lundstrom@​fojab.se
+46 727 - 17 31 12

Projektgrupp

Magnus Lundström
Arkitekt SAR/MSA

Ylva Åborg
Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Magdalena Hedman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling

Anna Kika
Planeringsarkitekt FPR/MSA

Joanna Attvall
Arkitekt SAR/MSA, Kvalitets- och miljöledningsansvarig

Klara Stigner
Arkitekt SAR/MSA

Helena Bülow-Hübe
Miljö- och energichef, tekn. dr

Simon Kallioinen
Arkitekt MAA, Lab director

Karl Johan Kember
Arkitekt SAR/MSA