Lövholmen

Lövholmen

Lövholmen

FOJAB arbetar som strukturarkitekt för stadsutvecklingsområdet Lövholmen i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm. I projektgrupp med Stockholms stad och nära samarbete med byggaktörer, fastighetsägare och olika konsultgrupper arbetar FOJAB med att ta fram en stadsstruktur för det kulturhistoriskt värdefulla industriområdet.

Planförslaget syftar till att skapa en identitetsstark ny blandstad där kulturvärdena på platsen och de bevarade byggnaderna från industriepoken lyfts fram.

Samtidigt tillförs nya stadskvarter och stadsrum med höga boende- och vistelsekvaliteter i en ny vattennära stadsdel i Stockholm. Vårt arbete påbörjades hösten 2021 då ett strukturplaneförslag togs fram. Under 2022 har strukturplanen bearbetats i en iterativ process som har inkluderat byggaktörer, fastighetsägare och olika konsultgrupper. Under våren 2023 fördjupas arbetet med planförslaget och underlag till samråd tas fram.

Fakta

Projektnamn
Lövholmen

Beställare
Stockholms stad

Plats
Stockholm

Omfattning
1500 bostäder

Status
Pågående

Kontaktperson
Magnus Lundström
magnus.lundstrom@​fojab.se
+46 727 - 17 31 12

Projektgrupp

Magnus Lundström
Arkitekt SAR/MSA

Ylva Åborg
Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Magdalena Hedman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling

Anna Kika
Planeringsarkitekt FPR/MSA

Joanna Attvall
Arkitekt SAR/MSA

Klara Stigner
Arkitekt SAR/MSA

Helena Bülow-Hübe
Miljö- och energichef, tekn. dr

Simon Kallioinen
Arkitekt MAA, Lab director

Karl Johan Kember
Arkitekt SAR/MSA