Processtöd och dialog

Processtöd

Med kunskap om såväl formell planering som privat fastighetsutveckling arbetar vi som process- och utredningsstöd. Vi identifierar knäckfrågor och risker, samordnar berörda aktörer och sammanväger olika intressen. Genom att vi har förståelse för olika parters perspektiv kan vi navigera i komplexa processer och driva projekten framåt.

Dialog

Vår övertygelse är att staden formas bäst tillsammans och vi arbetar därför nära kunder, specialister, myndigheter och medborgare med metoder som bygger på dialog och delaktighet. Exempel på sådana är byggaktörsdialog, medborgardialog och designdialog

Citylab

Genom Citylab främjas en systematiserad processtyrning för att kunna driva projekt hållbar utveckling av staden, för boende, verksamma och besökare. På FOJAB har vi lång erfarenhet från att arbeta med Citylab och kan navigera i Citylabs verktygslåda, från tidig planering, i genomförandet och in i förvaltningen. Dessutom har vi även utbildade Citylab-samordnare.