Robotar som bygger

Robotar som bygger

Robotisering och automation har utforskats i decennier för effektivisering av byggande, ändå ser vi få spår av detta i produktionen i Sverige. Med byggande robotar kan byggnader bli mer avancerade och högpresterande, samtidigt som arbetsmiljö och jämställdhet på byggarbetsplatserna förbättras. FOJAB driver den här utvecklingen i nära samarbete med akademi, entreprenörer, materialleverantörer och robotföretag.

Genom en serie av utvecklingsprojekt undersöker vi möjligheterna och utmaningarna med att robotisera byggprocessen, med fokus på hur vi samtidigt kan åstadkomma byggnader som är mer hållbara och bättre anpassade till sin specifika plats och situation.

Som arkitekter är vi särskilt nyfikna på de nya möjligheterna som öppnas upp för den byggda miljön i och med att processer robotiseras och automatiseras. Hur kan vi få byggnader att göra mer? På vilket sätt påverkar och förändrar teknikutvecklingen vad som är möjligt, både praktiskt och ekonomiskt? Och hur kan vi arbeta med den förändringen redan i vår designprocess för att maximera nyttan?

Nyfikna på att veta mer? Slutrapporten för projektet Produktionsautomation inom betongbyggandet kan nås via SBUFs hemsida.

Det nyligen formade Centrum för byggrobotik på LTH håller återkommande seminarier och föreläsningar.

Team:
Petra Jenning, Henrik Malm

Samarbetspartners:
Achoice
Cementa
Cognibotics
LTH Centrum för byggrobotik
LTH Robotlab
LTH Reglerteknik, Datavetenskap och Arkitektur
Multiconcrete
PEAB

Projektgrupp

Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Utvecklingschef

Henrik Malm
Arkitekt, Utvecklingansvarig FOJABcode