VolymAnalys

VolymAnalys

Vilken information kan vi få ut ur en tidig, enkel, volymskiss? Denna fråga ledde oss till att skapa ett verktyg som vi kallar VolymAnalys.

VolymAnalys är ett interaktivt verktyg som i realtid ger kontinuerlig information om areor, dagsljusförhållanden, soltimmar, solenergi, utsikter och genomsnittligt U-värde. Vi kan också välja att vikta ihop dessa olika mått till ett enda mätvärde, för att se hur bra byggnaden sammantaget presterar. Genom att hela tiden ha dess olika analyser bara en knapptryckning bort, så kan vi få direkt återkoppling på hur bra våra byggnader presterar under tiden som vi skissar och formar byggnadsvolymerna.

Verktyget fungerar som ett ramverk, och nya analyser kan enkelt läggas till i systemet. På så vis kan vi anpassa verktyget till att undersöka de kvaliteter som vi anser vara viktiga för just det här projektet. VolymAnalys gör vår tidiga skissprocess välinformerad och effektiv.

Projektgrupp

Henrik Malm
Arkitekt, Utvecklingansvarig FOJABcode

Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Utvecklingschef