WiCiD – Water In City Design

WiCiD – Water In City Design

WiCiD – Water In City Design

Hur kan vatten i staden användas som en innovativ resurs för att minska vårt klimatavtryck, stärka den biologiska mångfalden och skapa sociala värden? Det ska WiCiD utforska!

Klimatförändringarna kommer att påverka hela samhället och få effekter för ekosystem och olika samhällssektorer. Vi behöver skydda den byggda miljön och viktiga samhällsfunktioner mot kraftiga skyfall och ökade mängder dagvatten.

I det Vinnovafinansierade forskningsprojektet WiCiD är vi nyfikna på hur vatten samtidigt kan ha en positiv inverkan i staden ur flera aspekter. Hur kan man på en strategisk nivå välja dagvatten- och skyfallslösningar som också fungerar som kolsänkor, bidrar till ökad motståndskraft mot extremväder, tillskapar härlighetsvärden i staden för människor och en god livsmiljö för djur och natur?

Inom projektet arbetar vi fram en metodik för ett målfokuserat arbetssätt att använda från översiktsplanering till byggt projekt. Ett digitalt beslutsverktyg utformas där olika alternativ kommunikativt kan jämföras med varandra och utvärderas mot de projektspecifika målen.

Fokus är att adressera dagvatten- och skyfallsfrågor utifrån ett helhetsperspektiv. Vilken strategisk lösning skapar mest mervärden för långsiktig hållbarhet? Metodiken hjälper exempelvis tjänstepersoner i kommunala förvaltningar och privata projektutvecklare att fatta väl underbyggda och medvetna beslut.

WiCiD står för Water in City Design, solutions for wicked planning problems och är ett Vinnovastött forskningsprojekt. I projektet samarbetar FOJAB med DHI Sverige AB, Zenta AB, Chalmers, Göteborgs stad, VA Syd, Lunds kommun, Göteborgsregionens Kommunalförbund och Tyresö kommun.

Läs också Låt vattnet ta plats!

Fakta

Projektnamn
WiCiD – Water In City Design

Beställare
Vinnova

Status
Slutfört 2023

Kontaktperson
Magdalena Hedman
magdalena.hedman@​fojab.se
+46 708 - 47 05 50

Projektgrupp

Arbetspaketledare
Magdalena Hedman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling

Josephine Philipsen
Landskapsarkitekt

Joanna Attvall
Arkitekt SAR/MSA, Kvalitets- och miljöledningsansvarig

Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Utvecklingschef