Kv. Skymningen

Kv. Skymningen

Kv. Skymningen

En tydlig identitet och uttalad miljöprofil präglar Lunds kommunala fastighetsbolags nya huvudkontor. Här har skapats innovativa arbetsplatser för LKFs personal och attraktiva bostäder i en expansiv kontext där både människa och miljö står i fokus.

LKFs nya huvudkontor ligger i utvecklingsområdet Brunnshög, en stadsdel som siktar på att bli världens främsta forsknings- och innovationsmiljö och som är ett föredöme för hållbart stadsbyggande. I framtiden räknar man med att 40 000 människor från hela världen ska arbeta och leva här.

FOJAB har varit med från inledande detaljplanearbete till avslutande projektering och har också utformat planlösningen och inredningen till LKFs eget kontor. Fastigheten är klassificerad Miljöbyggnad Guld och rymmer, förutom kontor, även 49 hyresrätter och ett gym.

Byggnaden består av en sammanhängande tegelvolym som sveper runt en upphöjd, uppglasad atriumgård med grönska som visuellt tecknar sig genom byggandens fasader ut mot gatan. Med ett lekfullt volymspel i symbios med gedigna material och genomarbetade tegeldetaljer skapas ett värdigt avslut på kvarteret ut mot den trafikerade Solbjersvägen i norr. På avstånd skapar byggnaden en tydlig siluett.

Svåra förutsättningar i form av exempelvis stora höjdskillnader, buller, högt ställda miljökrav, bygglogistik och flytt av befintlig kontorsverksamhet har resulterat i en högst platsanpassad byggnad med ovanliga och aktivitetsfrämjande lösningar. Både kontor och bostäder har tekniskt innovativa lösningar, bland annat ett nyutvecklat ventilationssystem i fasaden samt kreativa inne- och utemiljöer.

Kontoret innehåller miljöer av flera slag, de är flexibla och utformade för att inspirera och stödja ett modernt och kreativt arbetssätt. Material, kulörer och belysning är valda för att hålla lång tid och skapa en trivsam arbetsmiljö som tål förändring. Tre viktiga parametrar definierar grundtankarna i konceptet som tagits fram för den invändiga miljön: LKF 75 år, aktivitetsbaserad arbetsplats samt återbruk.

LKF 75 år: Utgångspunkten är LKFs långa verksamhet där utformningen av den lösa inredningen följer en tidslinje som sträcker sig från 1945 till 2020. Möblerna i konceptet ska representera de olika årtionden som passerat, men ska också visa på ett modernt och attraktivt kontor för både medarbetare och besökare.

Aktivitetsbaserad arbetsplats: Utformning och inredning har skräddarsytts för LKFs verksamhet. Olika typer av möbler och miljöer stödjer olika typer av arbetsuppgifter. Balansen mellan de olika funktionerna, såsom traditionella arbetsplatser i öppen lösning och rum för avskilt arbete, öppna mötesplatser och mötesrum med mera är väl avvägd.

Återbruk och hållbarhet: LKF hade ett tydligt mål att den lösa inredningen skulle vara återbrukad i så stor utsträckning som möjligt och har anskaffats enligt LOU för återbrukade möbler. Genom att referera till tidslinjen över LKFs 75 år i Lund kunde vi säkerställa att kvalitet och hållbarhet i material samt beständighet i utformning och design skulle ingå i det slutliga resultatet.

Fakta

Projektnamn
Kv. Skymningen

Beställare
Betonmast Sverige AB

Plats
Lund

Omfattning
7620 m² BTA, 49 hyresrätter

Status
Färdigställt 2022

Kontaktperson
Mats Norrlid
mats.norrlid@​fojab.se
+46 768 - 76 66 22

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Mats Norrlid
Arkitekt SAR/MSA

Uppdragsansvarig inredningsarkitekt
Lisa Mannheimer
Arkitekt SIR/MSA

Handläggande inredningsarkitekt
Åsa Jönsson
Arkitekt SIR/MSA

Mattias Hedberg Ek
Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

Sara Mårtensson
Byggnadsingenjör

Klas Andersson
Fotograf