Gröna och blå strukturer

Gröna och blå strukturer

De blågröna strukturerna är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och avgörande för människors välbefinnande och livsmiljö.

Den biologiska mångfalden är hotad och vi  behöver vända utvecklingen vad gäller fragmentiseringen av växter och djurs livsmiljöer. Detta gör vi genom att skapa en robust grönblå infrastruktur i våra städer och landskap, utformade så att viktiga ekosystemtjänster främjas.

 

Läs mer om hur hur vi arbetar med blågröna strukturer:

I forskningsprojektet WiCiD – Water in City Design undersöker vi hur vatten i städer kan användas som en innovativ resurs för att minska vårt klimatavtryck, stärka den biologiska mångfalden och skapa sociala värden.

Foajén är ett kontorshus i Malmö med en takpark med strandängskaraktär i form av ett böljande landskap. Här finns träspänger, prydnadsgräs och örter – totalt 26 olika sorters växter.