Foajén

Foajén

Foajén

FOJAB har ritat kontorshuset med takpark som blir arbetsplats för 700 personer. Foajén är beläget i Södra Nyhamnen, ett område som genomgår en spännande stadsomvandling. Miljö och hållbarhet, flexibla kontorsytor och människors välbefinnande i arbetslivet har varit i fokus vid gestaltningen.

Kontorshuset är en tidig hörnsten i ambitionen att bygga en urban och hållbar stadsdel, som växer samman med Malmö Central, och utgör ett nytt levande centrum. Med sin placering strax norr om stationsområdet blir Foajén en ny entré till Malmö Centralstation och hela stationsområdet.

Foajén består av åtta våningar med totalt 7 700 m² kontorsyta samt 1 100 m² för handel och service i gatuplan. Kontorshuset ges en formstark gestaltning i tegel som tydligt uttrycker byggnadens volym och fasadrytm. I entrén möts man av ett varmt och välkomnande vardagsrum, en öppen mötesplats för alla. Här har vi arbetat mycket med kontrasterna mellan råa material och inredningens mjuka linjer och textilier. Via en generös trappa nås företagens kontorsarbetsplatser.

Kontorsytor som kan förändras över tid
Kontorsytorna är flexibla och kan skräddarsys efter hyresgästernas behov. Här finns möjlighet till enskilda kontor eller aktivitetsbaserade kontorslösningar med en variation i storlek och typer av rum. De översta kontoren ges varsin terrass med sittplatser i solläge.

Takpark för biologisk mångfald
Uppe på taket finns en gemensam takpark med strandängskaraktär i form av ett böljande landskap med träspänger, prydnadsgräs och örter. Totalt har 26 olika sorters växter planterats vilket gynnar den biologiska mångfalden och skapar en upplevelserik vistelse. Här finns möjlighet till både promenad och att sitta ned för en stunds vila och se ut över staden.

 

Miljösmart byggnad
Foajén är ett miljösmart hus där välbefinnande för både människor och miljö står i fokus. På taket finns 200 m² solceller som producerar 30000kWh/år, vilket räcker för att ladda elbilar och ge belysning till takpromenaden.

Utöver en miljöcertifiering enligt BREEAM har byggnaden också certifierats enligt systemet The WELL Building Standard® (WELL), en ny internationell byggstandard med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet med sju olika fokusområden; luft, vatten, kost, ljus, motion, välbefinnande och sinne. De tekniska åtgärderna för till exempel akustik, dagsljus och ventilation kompletteras med mjuka parametrar som konst, kontakt med natur, aktivitetsfrämjande design men även avstressande miljöer för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Ett exempel är trapphuset som har prytts medkonstnären Emma Rytofts lekfulla målningar för att få fler att ta trappan.

Utmärkelser
Sweden Green Building Award, årets BREEAM-byggnad 2020
Nominerat till Gröna Lansen 2020 – Malmö stads pris för miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande.

Fakta

Projektnamn
Foajén

Beställare
Jernhusen

Plats
Malmö

Omfattning
12 000 m² BTA

Status
Färdigställt, 2020

Kontaktperson
Charlotte Kristensson
charlotte.kristensson@​fojab.se
+46 727 - 18 88 44

Projektgrupp

Alper Sjöstrand
Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig

Bahador Mohammadi
Arkitekt SAR/MSA

Charlotte Kristensson
Arkitekt SAR/MSA

Haydar Alward
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Jens Dymling
Arkitekt SAR/MSA

Sara Schlyter
Ladskapsarkitekt LAR/MSA

Felix Gerlach
Fotograf