FOJABgreen

FOJABgreen

På FOJAB får vi störst genomslag när vi i vår roll som arkitekter kan bidra med vår kompetens och påverka alla de projekt vi genomför i en mer hållbar riktning. Vi vill dra nytta av all den kunskap som finns hos våra medarbetare. Därför bedriver vi ett strukturerat hållbarhetsarbete i form av FOJABgreen.

FOJABgreen handlar om att maximera klimatnyttan utifrån varje projekts unika förutsättningar. Metoden är en katalysator där vi, gärna i nära samarbete med våra uppdragsgivare, undersöker hur vi kan nå bästa möjliga resultat utifrån samtliga aspekter av hållbarhet.

FOJABgreen verkar som en rådgivande och inspirerande kraft, och uppmuntrar till hållbarhet och klimatförbättring så långt det är möjligt inom ramarna för varje uppdrag.

Genom våra byggnader och miljöer skapar vi morgondagens samhälle och formar kommande generationers vardag. FOJAB vill bidra till en framtid vi alla kan vara stolta över.