Arkitektur i trä

Arkitektur i trä

Arkitektur i trä är en otroligt viktig del i klimatomställningen. Trä är idag det enda helt förnybara byggmaterialet och har potential att mer än halvera en byggnads klimatavtryck vid nybyggnation. Trä är inte bara ett hållbart val för miljön – det erbjuder också estetiska och taktila värden som bidrar till människors välbefinnande.

Vi ser en tydlig trend mot ökad användning av trä inom fler och fler byggprojekt. Samtidigt ska skogen räcka till mycket i klimatomställningen. FOJAB värnar om ett hållbart skogsbruk med en strävan efter att säkerställa att jordens resurser används på ett sätt som maximerar dess nytta, älskvärdhet och hållbarhet.

På FOJAB kombinerar vi en stark kompetens inom träbyggnation med ett omfattande nätverk för att driva fram innovation och bra lösningar. Våra processer och verktyg ger goda möjligheter att hjälpa våra kunder att utforska trä som alternativ till andra byggmetoder redan i tidiga skeden. Vi utgår alltid från varje kunds specifika incitament och drivkrafter att välja trä, oavsett om det handlar om miljöcertifieringar, gröna finansieringsmodeller, effektivitet i byggprocessen, hälsoaspekter eller andra faktorer.

Genom åren har FOJAB utfört träprojekt inom en mängd olika segment, från bostäder och förskolor till sportanläggningar och kontor. En träbyggnad kan omfatta allt från hela eller delar av den bärande stommen i trä till träfasader eller interiöra detaljer, vilket visar på den mångsidighet som trä kan erbjuda inom olika skalor och funktioner. Även små framsteg mot att använda förnybara byggmaterial är värdefulla. Vi ställer oss alltid frågan: ”Vad definierar en träbyggnad?” med målet att välja rätt material på rätt plats utifrån varje projekts unika förutsättningar. Här är några av våra projekt där trä på olika sätt spelar en viktig roll:

Trummens strand, bostäder i Växjö

Hofs Park förskola i Växjö

Idrottanläggningen Studenternas i Uppsala

Klagshamns ridanläggning i Malmö

Däcket, mobilitetshus i Västerås

Djursjukhuset i Malmö

Trikåfabriken, kontorshus i Malmö

Pottholmen, blandat stadskvarter i Karlskrona