Arkitektur i trä

Arkitektur i trä

Sverige är bäst i världen på att bygga i trä och har en lång och stolt tradition att luta sig mot. Trä är naturligt, förnybart och kan återvinnas till 100 %. Det är ett sunt och mångsidigt material med minimalt fotavtryck. Genom att öka andelen trä kan vi minska användningen av andra byggmaterial och vi är inte beroende av långväga transporter – det svenska, hållbara skogsbruket bidrar med lokalt producerad råvara.

Därför är det en självklarhet för oss att delta i utvecklingen av framtidens träarkitektur.

Trummens Strand i Växjö är ett av Europas största trähusprojekt. Här har FOJAB utvecklat en träarkitektur som förenar massivträets möjligheter med platsens unika egenskaper. Du kan se det som FOJABs svar på hur vår tids bostadsarkitektur i trä kan ta form. Trummens Strand tilldelades Växjö Kommuns Träbyggnadspris år 2019.