Klagshamns Ridanläggning

Klagshamns Ridanläggning

Klagshamns Ridanläggning

Klagshamns udde ligger ca 10 km söder om Malmö och skjuter ut en bra bit i Öresund. Det bildas i söder långgrunda sandstränder utmärkta att rida på. Här har under lång tid Klagshamns Ryttarsällskap varit inhysta in en nedlagd betongfabrik. När Malmö Stad planerade för ny ridanläggning var det naturligt att bygga på samma plats som betongfabriken med närheten till sandstränder och ridvägar längs havet. Kommunen valde också att göra den rivna betongfabriken till ruinpark.

Placeringen av byggnaderna är parallellt med ruinerna ifrån betongfabriken. De två huvudbyggnaderna, stall, och ridhus har markanta sammanhållande takytor som överbryggar olika funktioner i anläggningen. Byggnaderna är förskjutna så att olika platsbildningar uppstår i samspel med ruinerna, entrégårdsplan, driftsgårdsplan, ridbaneplan etc. Husens placering ger också fina utblickar mot det närliggande Öresund. Hagar finns öster om ruinparken.

Byggnaderna har en karaktär av öppna skalbyggnader med tydliga avgränsade utrymmen (hus i hus) beroende på temperatur‐ och funktionskrav. Verksamheten med hästar innebär att rörelser ut och in i byggnader känns naturlig och utan skarp gräns mellan ute och inne.

Material i tak och väggar är enkla och direkt kopplad till funktion och byggnadsfysik. Betongelement närmast mark i sockel och vägg som står emot påfrestningar ifrån maskiner/hästar/snö/regn/vind etc. Vägg och tak är limträkonstruktioner i form av pelare och balkar som tydligt speglar husens bärande konstruktion. Perforerad plåt i fasad ger flera samverkande effekter – naturlig ventilation, dagsljus, utblickar – inblickar, ljudabsorption. Dessutom kostnadseffektivt. Framförallt innebär perforerad plåt att fuktbalansen säkerställs genom naturlig luftväxling. Robusta byggnadsmaterial som betong, limträ, tegel står emot krafter i den tuffa miljön som husen befinner sig i och kommer att slitas/åldras på ett naturligt och vackert sätt.

På platsen fanns tidigare tegelbyggnader vars tegel är återvunnet i delar av stall och ridhus. Mark/golvbeläggningen utgörs förutom av grusplaner också av träkubb, betong och betongplattor som både finns ute och inne vilket ytterligare förstärker det upplösta mötet mellan utomhus och inomhus.

Nominering:
Region Skånes arkitekturpris 2018

Fakta

Projektnamn
Klagshamns Ridanläggning

Beställare
Malmö Stad

Plats
Klagshamn

Omfattning
Ca 6 hektar mark
4 600 m² byggnader

Status
Färdigställt

Kontaktperson
Mats Molén
mats.molen@​fojab.se
+46 702 - 56 66 60

Projektgrupp

Mats Molén
Arkitekt SAR/MSA

Anna Lavén
Arkitekt SAR/MSA

Felix Gerlach
Fotograf