Förskola Hofs Park

Förskola Hofs Park

Förskola Hofs Park

Hofs park förskola i Växjö är en formglad, lustfylld och lekfull liten pärla. Helt unik i sitt uttryck och med starkt barnfokus.

Miljöerna är rika på upplevelser, även för de mindre barnen. Fasaden med sina stora holkar går delvis att klättra på, och inomhus finns loft och kojor att leka i. Samtidigt är förskolan en trygg plats och arbetsvänlig miljö med bra ljus och ytor som är lätta att hålla uppsikt över.

Förskolan med fem avdelningar är byggd i massivträ, vilket ger en varm, ombonad och äkta känsla med skön ljudmiljö. Detaljeringsgraden är hög med fina materialmöten.

Förskolan utgör en del av ett större utvecklingsområde som även innehåller trygghetsboende och bostäder. Husen ligger som en krans runt en gemensam park. FOJAB ansvarar för utformningen av både byggnader och landskap som ett resultat av en markanvisningstävling.

Fakta

Projektnamn
Förskola Hofs Park

Beställare
APP

Plats
Växjö

Omfattning
Ca 1000 m²

Status
Färdigställt, 2021

Kontaktperson
Joachim Lundquist
joachim.lundquist@​fojab.se
+46 705 - 90 24 18

Projektgrupp

Joachim Lundquist
Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Niklas Sonestad
Arkitekt MSA/MAA, Vice ateljéchef

Rebecca Almström
Byggnadsingenjör

Anders Bergön
Fotograf