Däcket

Däcket

Däcket

Däcket är en parkeringsanläggning med sex våningar ovan mark och en nedgrävd del. Samtliga plan är sluttande och det finns goda möjligheter till laddning av el- och hybridfordon. Vid gestaltningen har stor hänsyn tagits till tryggheten, vilket avspeglar sig genom belysning och glasade ytor i bland annat hissarna. Infart och trapphus är placerade utifrån trafiksäkerhet och komfort.

Byggnadens fasader består av enkla och robusta material som tål tidens tand. Fasadens trä kommer långsamt att gråna och smälta samman med husets platsgjutna betong. Parkeringsplanens fasader är klädda med rombiskt bärverk som bär upp limträ och sträckmetall och som får byggnaden att ändra karaktär mellan dag och kväll.

Mot grannfastigheten utgörs fasaden av betong med matrisgjutet mönster. Fasadens uppbyggnad är inspirerad av segelduksstruktur och knyter an till platsens kontakt med vattnet och småbåtshamnen.

Bottenvåningen är planerad att husera andra funktioner än parkering, som till exempel den befintliga livsmedelsbutiken, som bidrar till en levande stadsmiljö.

Fakta

Projektnamn
Däcket

Beställare
Västerås stad

Plats
Västerås

Omfattning
440 p-platser

Status
Färdigställt, 2018

Kontaktperson
Anders Eriksson Modin
anders.eriksson@​fojab.se
+46 703 - 08 23 96

Projektgrupp

Sara Ericsson
Arkitekt SAR/MSA

Lars Nilsson
Arkitekt

Erik Appelgren