Vi optimerar helheten

Vi optimerar helheten

Vi optimerar helheten

När vi nyttjar jordens resurser för att skapa byggnader och platser har vi ett ansvar. Vi måste se till att det vi bidrar med är tilltalande, motståndskraftigt och så väl lämpat för sitt ändamål att det blir älskat och omhändertaget och därmed lever länge.

Användning gånger Tid delat med Resurser är vår hållbarhetsformel – en ekvation som ger ett helhetsperspektiv som hjälper oss att nå maximal hållbarhetsutdelning i varje enskilt uppdrag.

I arbetet med Fabriken, ett kontorshus i Malmö, var formeln ett konkret verktyg för att hållbarhetsoptimera byggnaden:

För att maximera användningen arbetade vi med en flexibel layout, maximerad kontorsyta genom att trapphuset delas med parkeringshuset intill, gröna tak och en terrass.

Tid handlar om att byggnaden ska ha en lång livslängd, vilket vi i Fabriken åstadkommer genom att bygga attraktiva och välfungerande kontor med rejäl takhöjd för en flexibel användning, med robusta material och omsorg om detaljerna. En omtyckt arbetsplats som verksamheten identifierar sig med och känner ägarskap över får stå kvar och leva länge.

Resurser handlade i Fabrikens fall exempelvis om att hålla nere materialförbrukningen, använda återbrukat material och betong med reducerat klimatavtryck, förse byggnaden med solpaneler och hålla nere energiförbrukningen.